Åpningstider

Åpent fra kl. 07.00-17.00

Skolerute og fagdager i barnehagen

Kontakt oss

Adresse: Ullstindsvegen 529,
9022 Krokelvdalen

Telefon: 950 44 822

Styrer i barnehagen: 
Gørill Kjeldsen Kasberg
Telefon: 476 70 858


Søk barnehageplass