Åpningstider

Åpent fra kl. 07.00-17.00

Skolerute og fagdager i barnehagen

Kontakt oss

Adresse: 9103 Kvaløya
Telefon: 909 48 671

Fagleder: Anne Grete Simonsen
Telefon: 488 65 977

Enhetsleder: 
Trond Arild Lorntzsen
Telefon: 905 14 675

Søk barnehageplass