Ansatte  |  Åpningstider

Besøksadresse:
Grønnegt. 94, 9008 Tromsø
Postadresse:
Postboks 6900, 9299 Tromsø
Hovedtelefon: 77 79 09 00
Barne- og ungdomsavdeling: 40 62 02 54
Skranke plan 1: 40 62 02 56
Skranke plan 2: 46 47 16 98
biblioteket@tromso.kommune.no
 

Kroken bibliotek: 48 29 57 79
Kroken epost | Kroken
Tromsdalen bibliotek: 77 63 54 39
Tromsdalen epost | Tromsdalen
Byarkivet: 90 21 24 45 Byarkivet epost Bokbussen: 97 67 70 92 
Bokbussen epost | Bokbussen

Før du sender e-post: 
Ikke send sensitive opplysninger på e-post. E-post er ikke en sikker transaksjonskanal, og opplysningene kan bli kjent for uvedkommede. Benytt i stedet vår postadresse, eller kom innom og lever dokumentasjon.
Alle saksdokumenter til og fra kommunen er offentlige, dersom de ikke inneholder opplysninger som er unntatt offentlighet etter hjemmel i lov. 
All sakspost kommer på kommunens postliste som blir publisert på kommunens innsynsportal på internett. Opplysninger som er unntatt offenlighet blir skjermet på postlisten.
Vær oppmerksom på at ditt brev kan bli omtalt eller sitert i media.
facebook.png twitter.png Instagram.png youtube.png