Generell informasjon

Kort fortalt

 • Her finner du kontaktinformasjon til Tromsø kommune og nasjonale etater, inkludert veiledning for hørselshemmede.
 • Veileder for butikker, serveringssteder og arrangører.
 • Informasjon til foresatte til barn i barnehage, skole og SFO.

Koronatelefonen

Tromsø kommunes koronatelefon 46 90 78 99 er åpen 08:30 - 22:00 hver dag. Hit kan du ringe for å bestille koronatest eller stille spørsmål relatert til korona.

Servicetorget

Servicetorget i Tromsø kommune 77 79 00 00 er åpent mandag-fredag 08:00 – 15:00 .
E-post: servicetorget@tromso.kommune.no

Andre henvendelser om korona eller covid-19

Har du opplysninger eller kjenner til forhold i Tromsø relatert koronasituasjonen, som du mener at vi i kommunen bør kjenne til – eller har du spørsmål omkring Tromsø kommunes håndtering, anbefalinger eller reglement – kan du sende din henvendelse til oss via e-post til Covid19@tromso.kommune.no. Ikke send oss sensitive opplysninger på e-post.

Media

Media retter sine henvendelser til e-post-adressen kommunikasjon@tromso.kommune.no.

Folkehelseinstituttet

Siste oppdaterte informasjon finner du på Folkehelseinstituttets nettsider. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak.

Helsedirektoratets informasjonstelefon

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015. Der får du svar på generelle spørsmål, som for eksempel i hvilke områder det foregår spredning og hvilke symptomer du skal være oppmerksom på.

Hørselshemmede og døve kan ta kontakt via SMS med vår koronatelefon eller med legevakt ved mistanke om smitte eller behov for akutthjelp.

Er du Telenor-kunde? Slik gjør du:

 • Du skriver henvendelsen din på ordinær måte og sender meldingen til telefonnummer 149. Du trenger ikke skrive noe kodeord.

Er du kunde av andre telefonoperatører? Slik gjør du:

 • Du skriver først et kodeord helt i begynnelsen av tekstmeldingen din. Kodeordet er 149. Deretter skriver du din henvendelse og sender meldingen til telefonnummer 2080.

Bestill time for koronatest via nett eller app

 • Du kan bestille time til koronatest via vår digitale bestillingsløsning. Bestilling er mulig både via nettleser (f.eks. med PC eller mac) og via app. Du finner info, instruksjoner og lenke til bestillingsskjemaet her: Her kan du bestille time for koronatest på nett

Informer kundene om å bruke håndsprit, holde avstand og å unngå å ta på varer som ikke skal kjøpes. Informasjonen kan gis gjennom oppslag eller ved å benytte butikkverter.

Gjennomfør tiltak som sikrer at avstandsregler overholdes

 • Bruk maskeringstape i gulvet ved kassa for å markere én-meters-streker
 • Benytt eventuelt annen hver kasse der dette er mulig for å spre kunder
 • Gi direkte informasjon dersom det oppstår sammenstimling av kunder

Gjennomfør tiltak som sikrer at smitte ikke overføres ved kontakt

 • Sørg for renhold av handlevogner, handlekurver, håndtak, dørhåndtak til kjøle- og frysevarer, bankterminal, kasse og andre berøringsflater flere ganger daglig
 • Av hensyn til de ansatte, monter pleksiglas mellom kasse og kunde der dette er mulig.

Mattilsynet har laget en faktaartikkel til kantiner, serveringssteder og matbutikker. Du finner mer informasjon på nettsidene til Helsedirektoratet, helsenorge.no og Folkehelseinstituttet.
Her kan du laste ned plakater


Anbefalinger til betjening og kunder

 • Holde minst en meters avstand til betjening og andre kunder
 • Det er lov å si ifra hvis noen er for nært
 • Ikke ta på varer du ikke skal kjøpe
 • Betale med kort eller tæpping
 • Unngå hamstring av varer
 • Hold deg hjemme om du har symptomer på forkjølelse, influensa eller lignende

Registering av gjester

Alle som besøker kafeer, restauranter og kantiner skal registrere seg som gjest ved ankomst. Serveringsstedet er forpliktet til å legge til rette for at registrering gjøres.

Nasjonale regler som gjelder i Tromsø

Serveringssteder i Tromsø kommune kan holde åpent i tråd med nasjonale retningslinjer. For de serveringsstedene som også har skjenkebevilling, er det tillatt å skjenke alkohol etter gitte retningslinjer:

 • Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, skal servering skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.
 • På alle serveringssteder må det føres gjesteliste for å holde oversikt over hvem som er til stede. Denne skal oppbevares i minst 10 dager. Les mer hos Datatilsynet. 
 • Informer gjester om gode rutiner for håndhygiene. Tilby desinfeksjon til hender når gjesten kommer og når gjesten forlater stedet.
 • Sørg for at bordene på stedet er plassert slik at avstandskravene på minst én meter kan overholdes, både inne og ute. Det skal være god plass inne i lokalet. Sperr av sitteplasser om det ikke er mulig å ta dem bort.
 • Unngå oppsamling av gjester ved inngangsparti og bestillingsdisk. La gjerne all bestilling foregå med bord der det er mulig. Er ikke dette mulig, må dere sørge for at gjester følger avstandsreglene ved bestilling.
 • Der det er mulig anbefales det å montere pleksiglass mellom kasse og kunde.
 • Bruk kortbetaling. Unngå kontantbetaling.
 • Sørg for renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater, flere ganger daglig.


Gjennomfør tiltak som sikrer at avstandsregler overholdes

 • Sørg for at antall gjester inne i lokalet ikke er større enn at avstandsregler kan overholdes
 • Sørg for at bordene på stedet er plassert slik at avstandskravene kan overholdes, både inne og ute. Det skal være god plass inne i lokalet. Sperr av sitteplasser om det ikke er mulig å ta de bort. Gi direkte informasjon dersom det oppstår sammenstimling av kunder
 • Unngå oppsamling av gjester ved inngangsparti og bestillingsdisk. La gjerne all bestilling foregå med bord der det er mulig. Er ikke dette mulig, må dere sørge for at gjester følger avstandsreglene ved bestilling.

Gjennomfør tiltak som sikrer at smitte ikke overføres ved kontakt.

 • Bruk kortbetaling, unngå kontant betaling.
 • Sørg for renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater, flere ganger daglig.

Av hensyn til de ansatte, monter pleksiglass mellom kasse og kunde der dette er mulig.
  Mattilsynet har laget en faktaartikkel til kantiner, serveringssteder og matbutikker. Du finner mer informasjon på nettsidene til Helsedirektoratet, helsenorge.no og Folkehelseinstituttet.


Anbefalinger til publikum

 • Holde minst en meters avstand til betjening og andre kunder/gjester
 • Det er lov å si ifra hvis noen er for nær
 • Betale med kort eller tæpping
 • Hold deg hjemme om du har symptomer på forkjølelse, influensa eller lignende

Hold avstand for å begrense smitte!

Skal du avholde et arrangement?

Da må du også tenke på smittevern! Her er informasjon og tips til deg som arrangør.

Hva er et arrangement?

Dersom du er usikker, har Regjeringen laget en side med spørsmål og svar som kan være til hjelp: Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om arrangementer, konfirmasjon og andre sosiale tilstelninger

Hva må jeg som arrangør gjøre?

Du må gjennomføre en risikovurdering for å avgjøre hvordan kravene til smittevern skal overholdes.  Risikovurderingen bør også inneholde en plan for ringvirkninger/konsekvenser utenfor arrangementsområdet. For eks. ansamlinger av mennesker utenfor et konsertområde, kødannelse til kollektivtrafikk o.l.

Mal for risikovurdering hos folkehelseinstituttet.

 • Du må lage en plan for gjennomføring av arrangementet for å sikre god smittevernhåndtering.


Viktig informasjon til deg som arrangør

 • Du som arrangør er ansvarlig for at arrangementet gjennomføres på en forsvarlig måte og i henhold til gjeldende regelverk. Kommunen ved smittevernoverlegen kan føre tilsyn med at smittevernreglene følges.

Når må barna holdes hjemme, og hvor mange kan de leke med nå? «Hvor mye snørr er lov?»

De tre hovedreglene for barnehager er:

 1. Syke barn og voksne skal ikke være i barnehagen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Barnehagene forholder seg til en veileder som er utstedt fra nasjonale myndigheter. Den gir føringer på hvordan hverdagen skal organiseres samtidig som smitteverntiltak er på plass.

Her kan du lese smittevernveilederen for barnehager, som først og fremst har barnehageledere og -ansatte som målgruppe, men som kan være nyttig også for deg som er forelder eller foresatt.

Redusert åpningstid

Barnehager kan redusere åpningstiden eller antall barn som er til stede samtidig, dersom det er nødvendig for å kunne oppfylle kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift. Vi gjør derfor oppmerksom på at det for noen barnehager, for kortere eller lengre perioder, kan være behov for å måtte redusere tilbudet ytterligere. Dette kan skyldes forhold som: Lokaler eller fysiske utfordringer som utfordrer inndeling av barna. 

Foreldre får egen informasjon fra sin barnehage hvis det på grunn av smittevern blir nødvendig å redusere åpningstid ytterligere eller nødvendigå redusere antall barn som er til stede samtidig. Dersom barnehagen har kapasitet til å utvide åpningstid vil også dette bli gjort.

Barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner

Barnehager som har redusert åpningstid, må fortsatt opprettholde tilbudet til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Disse skal ha tilbud etter behov, selv om barnehagene driver redusert. 

Foreldrebetaling

Dersom foresatte har fått redusert inntekt som følge av koronapandemien, er det mulig å søke om redusert pris.

For permisjon fra plass gjelder barnehagens vedtekter. Henvend deg direkte til den aktuelle barnehagen.

Hva skjer hvis det oppdages smitte i en skole eller barnehage? 

Det kan hende at det blir oppdaget smitte hos en ansatt eller et barn i barnehage eller skole. Alle skoler og barnehager er forberedt på hvordan de skal forholde seg til en mulig smittesituasjon. Blant annet har hver enkelt skole og barnehage laget sin egen plan.

Tiltak i skole og SFO: 

Nasjonale myndigheter har utstedt en smittevernveileder for 1.-7. trinn og en for ungdomsskolen. Disse er først og fremst ment for skoleledere og -ansatte, men også du som er forelder eller foresatt kan ha nytte av å lese hvordan SFO- og skolehverdagen organiseres samtidig som smitteverntiltak er på plass.

Noen hovedregler: 

 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold
 • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
 • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
 • holde god avstand til hverandre

Du kan søke om redusert foreldrebetaling for SFO

For å få reduksjon med på faktura for september, må det søkes før 31. august. Søkes det etter 1. september gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Les om redusert foreldrebetaling i SFO

Skoletilbud til barn av kronisk syke

Barn av kronisk syke skal, så langt det er mulig, gå på skolen. Dette er i tråd med føringer i veileder. Foresatte med kroniske sykdommer som ifølge FHI sin nettside kan gi risiko for korona, bes avklare med sin lege hvorvidt det er forsvarlig at deres barn får et skoletilbud. Dersom legeerklæringen tilsier at barn ikke kan delta i ordinær undervisning, må foresatte og skole i samarbeid finne gode løsninger på hvordan opplæring kan organiseres.

Opprettholde skole- og barnehagetilbud for visse grupper

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.
Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette gjelder følgende grupper, som er spesifisert og redegjort for på regjeringens egne nettsider:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Sårbare barn skal få hjelp

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn med særskilte omsorgsbehov. Bufdir har avklart med Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet at dette handler om de barna som barnevernet gir hjelpetiltak til, barn i fosterhjem eller barn som kommunen av andre årsaker mener har et særskilt behov.

Dette kan du lese mer om på Bufdir sine sider.

Leker

Eleven skal ikke ta med egne leker og annet utstyr hjemmefra (gjelder ikke skolebøker/utstyr). 

Skoleskyss

Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig. Ved bruk av skoleskyss bør elevene sitte med minst et setes mellomrom. Det er viktig at elevene vasker hendene når de kommer til skolen.

Hva skjer hvis det oppdages smitte i en skole eller barnehage? 

Dersom situasjonen utvikler seg videre må vi forvente at det før eller siden også blir påvist smitte hos et barn i barnehage eller skole. Alle skoler og barnehager er forberedt på hvordan de skal forholde seg til en mulig smittesituasjon. Blant annet har hver enkelt skole og barnehage laget sin egen plan.

Er du bekymret for barn som opplever omsorgssvikt?

For barn som opplever vold og omsorgssvikt kan perioden nå med koronasituasjonen bli ekstra vanskelig. De er ikke i barnehage eller skole, og har ikke nødvendigvis daglig kontakt med andre voksne. Er du bekymret for et barn, kan du ta kontakt med barnevernvakta på telefon 95 19 52 40. Barnevernvakta har døgnberedskap. Barn og unge kan selv også ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Telefonen er åpen alle dager, hele døgnet.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.