Ofte stilte spørsmål

Kort fortalt

  • Nedenfor har vi samlet noen av spørsmålene vi jevnlig mottar, med tilhørende svar:

Jeg er vaksinert og skal på restaurant sammen med venner som også er vaksinerte. Kan vi da få unntak fra enmetersregelen?

Nei, de samme reglene gjelder for vaksinerte som for alle andre. De eneste som kan sitte tettere enn en meter, er personer fra samme husstand.

Jeg og mine kolleger som møtes hver dag skal på restaurant. Regnes vi som en kohort og kan droppe enmetersregelen?

Nei, kohort-begrepet gjelder kun for skoler og barnehager. De eneste som er unntatt fra enmetersregelen er personer som bor i samme husstand.

Jeg har vært i kontakt med personer fra områder med aktiv smitte. Bør jeg teste meg eller ta noen forholdsregler?

Dette finner du svar på Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.

Jeg har vært på reise i et område med vedvarede smitte og har blitt forkjølet. Hva gjør jeg?

Dersom du har vært i et område med aktiv og vedvarende spredning, se Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.

Jeg har vært i kontakt med en person som har vært i et område med vedvarede smitte og som var forkjølet. Hva gjør jeg?

Dette finner du svar på Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.

Hvem skal i hjemmekarantene og hva gjelder da?

De nasjonale retningslinjene bestemmer og redegjør for dette. Dette finner du til enhver tid svar på på Folkehelseinstituttets nettsider her.

Hva er karantene og isolasjon – og hva gjelder da? 

Man skiller på karantene og isolasjon. Les detaljerte beskrivelser på Folkehelseinstituttets nettsider.

Har Tromsø lokale karantenebestemmelser?

Nei. Fram til og med 14. april 2020 hadde Tromsø kommune egne lokale karantenebestemmelser. Samme dato ble det kunngjort at bestemmelsene ikke videreføres, og at man i Tromsø dermed forholder seg til de nasjonale bestemmelsene som vi viser til ovenfor.

Hva er en nærkontakt og hva er et smittetilfelle?

På Folkehelseinstituttets nettsider finner du til enhver tid definisjonene på mistenktsannsynlig og bekreftet smittetilfelle av covid-19 er, og definisjon på hva en nærkontakt er: Definisjoner av tilfelle og nærkontakt – FHI.no

Har Tromsø kommune en koronatelefon?

Ja. Kommunen opprettet en kommunal koronatelefon torsdag den 12. mars. Telefonnummeret er 469 07 899. Vi gjør oppmerksom på at telefontjenesten opplever stor pågang til tider, og det kan periodevis være vanskelig å nå gjennom. Vi ber deg derfor være tålmodig og prøve igjen på et senere tidspunkt, eller du kan benytte deg av vår digitale bestillingsløsning via nett eller app (se neste spørsmål).

Kan man bestille time til koronatesting via nett eller app?

Ja, det kan man. Gå til artikkelen «Testing». Der vil du finne info, lenke til vårt digitale bestillingskjema, instruksjoner for hvordan du bestiller. Du bør være klar over at det er enkelte grupper som ikke kan bruke det digitale bestillingsskjemaet. Unntakene er listet opp i artikkelen.

Hvordan kan hørselshemmede og døve ta kontakt med Tromsø kommunes koronatelefon?

Dette finner du svar på her på siden i artikkelen «Generell informasjon» i fanen «For hørselshemmede».

Kan jeg bare møte opp på legevakta eller ved kommunens teststasjoner ved mistanke om korona?

Du kan ikke møte opp ved vårt koronasenter i Kroken eller på legevakta uten å ha ringt først. Ring koronatelefonen på 469 07 899 for mer info.  Du kan også bestille time via vår  digitale nettbestillingsløsning eller appen Helseboka. I perioder vil vi også ha midlertidige testsentre i drift. Dette finner du info i artikkelen «Testing».

Hvem skal testes?

Kriteriene for hvem som skal testes for koronasmitte endres fra tid til annen, både lokalt og nasjonalt. Oppdaterte nasjonale kriterier vil du til enhver tid finne på Folkehelseinstituttets nettsider her. For oppdaterte lokale anbefalinger, se fanen «Hvem bør teste seg? / Attest for negativt prøvesvar»  

Koster det noe å teste seg for korona?

Nei. Testing er som hovedregel gratis, men i enkelte tilfeller opplever vi at personer som er friske og symptomfrie likevel har behov for å få tatt en test mot covid-19. Dette kan være for å få attest at man har testet negativt på viruset for eksempel for å bli fritatt fra karantene, slik det er beskrevet i covid-19-forskriften, eller på grunn av at arbeidsgiver krever testing. Siden denne typen testing ikke gjøres på mistanke om sykdom må man betale for testen. Prisen vil være 550 kroner for testen og attesten. Les mer under fanen «Hvem bør teste seg? / Attest for negativt prøvesvar».

Kan jeg få snakke direkte med smittevernoverlegen eller de kommunale overlegene i Tromsø kommune?

I forbindelse med koronavirusutbruddet har de stor arbeidsbyrde og svarer som hovedregel ikke direkte overfor innbyggere. Vi henviser til koronatelefonen: 469 07 899.

Hva med oss foresatte, gravide eller vi som har barn, og som har timeavtale på helsestasjon?

Barn som har vært på reise i utlandet eller har foresatte som er i karantene, eller barn og gravide som har symptomer som forkjølelse og feber, skal ikke møte til timeavtale på helsestasjonene. Ring din helsestasjon om du er usikker: 

Gravide kan som normalt bestille time på e-post timetiljordmor@tromso.kommune.no

Hvilke smitteverntiltak gjøres på busser, ferger og båter i og rundt Tromsø?

Dette er en henvendelse som du må rette til Troms fylkestrafikk hvis det dreier seg om busser, ferger og båter i Tromsø by og i Troms og Finnmark fylke. Troms fylkestrafikk har lagt ut reiseråd og -info på deres nettsider. Dersom det gjelder Hurtigruta, må du rette spørsmålet til dem eller besøke deres nettsider. Se også fanen «Lokale smittevernstiltak» for evt. periodiske tiltak. 

Jeg skulle reise med fly fra Tromsø lufthavn til et arrangement et annet sted i Norge. Arrangementet er nå avlyst av smittevernhensyn. Dekker reiseforsikringen min, flyselskapet eller reisebyrået dette?

Dette er en henvendelse som du må rette til de nevnte aktører. Dette ligger utenfor Tromsø kommunes ansvar og myndighet.

Hvilke tiltak gjøres ved Tromsø lufthavn?

På Tromsø lufthavn gjelder til enhver tid anbefalinger og regler som Avinor redegjør for på deres nettsider under «Informasjon i forbindelse med koronaviruset». I tillegg samarbeider Tromsø kommune med politiets grensekontroll om personkontroll på utenlandsreiser.

Hvordan har Tromsø kommune forberedt seg på denne sykdommen?

Tromsø kommune har en egen pandemiplan med en rekke tiltak som kan være aktuelle ved såkalte pandemier.

Hva skjer hvis man bryter pålegg om å holde seg i karantene?

De som bryter pålegg om karantene kan risikere å bli satt i «tvungen isolasjon», noe helsedirektøren i Helsedirektoratet advarte om den 5. mars i år.

Hvem eller hva avgjør hva som er samfunnskritiske funksjoner?

Det er opp til hver virksomhet å definere hvem som har en jobb som er samfunnskritisk. Snakk med din nærmeste leder.

Jeg har ikke noe sted å være i karantene. Hva gjør jeg?

Det er i utgangspunktet den enkeltes ansvar å få til dette. Vi anbefaler at man benytter muligheten til å reise hjem. Den 9. november ble det imidlertid opprettet et tilbud som kalles karantenehotell. Kort fortalt får man henvist av grensepolitiet et sted for karanteneopphold ved konkret behov. Les mer i artikkelen «Testing» under fanen «Karantene, isolasjon og karantenehotell».

Hvem har ansvar for de ekstra reiseutgiftene koronasituasjonen påfører meg?

Snakk med din arbeidsgiver, ditt forsikringsselskap eller ditt kredittkortselskap (som ofte er reiseforsikring inkludert om du har betalt reisen med kredittkort).

Jeg mistenker eller vil varsle om smittevernbrudd blant en eller flere aktører i Tromsø. Hvor melder jeg inn dette?

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) uttalte på regjeringens pressekonferanse den 14. august at vi i Norge ikke har et eget «koronapoliti» og skal ikke ha det heller. Dette gjelder følgelig også i Tromsø. Dersom du har opplysninger eller kjenner til forhold i Tromsø relatert koronasituasjonen, som du mener at vi i kommunen bør kjenne til, kan du sende din henvendelse til oss via e-post til Covid19@tromso.kommune.no. Har du spørsmål om Tromsø kommunes håndtering, anbefalinger og regler jamfør koronasituasjonen, kan du sende dine spørsmål til samme e-post-adresse.

Hvor finner jeg den nasjonale koronaforskriften?

Den finner du i Lovdata her: Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Hva er en PCR-test mot korona?

PCR står for «polymerase chain reaction». Dette er standardmetoden, altså den vanligste metoden, i Norge for å teste mot koronasykdommen SARS-Cov-2. Utdypende forklaring finner du på Folkehelseinstituttets nettsider: Molekylær diagnostikk av SARS-Cov-2 – FHI.no

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.