Testing

Kort fortalt

 • Bestill koronatest eller besøk vårt drop-in testsenter i Tromsø sentrum.
 • Spørsmål og svar om hjemmetesting, nærkontakter og isolasjon.
 • Reise til utlandet? Her finner du informasjon om hvilke regler og tilbud som gjelder for testing.

Koronasenteret i Kroken (timebestilling)

Du kan bestille time for covid-19-test ved vårt testsenter ved gamle Kroken sykehjem i Jadevegen 69. Her gis det kun PCR-test, ikke hurtigtest eller drop-in.
 
Du kan bestille test på to måter:

Bestill time via vår digitale bestillingsløsning: Timebestilling

Bestill time via koronatelefonen på 46 90 78 99.

Alle som skal teste seg må ha på munnbind, ha med legitimasjon og kunne oppgi navnet på fastlegen sin.

Testsenteret i sentrum (drop-in)

I Fredrik Langes gate 14, midt i Tromsø sentrum, kan du møte opp uten timebestilling til såkalt «drop in»-testing.

Alle som skal teste seg må ha på munnbind, ha med legitimasjon og kunne oppgi navnet på fastlegen sin.

Åpningstider

Klokken 09:00 – 21:30 (stengt mellom 11:00-12:00 og 14:30-15:30 og 18:00-19:00) alle dager inkludert lørdag og søndag.

NB! På grunn av ventetid på prøvesvaret, stenger hurtigtesting 15 minutter før hver pause eller før dagens stengetid.

Teststasjonen tilbyr
 • Standard koronatest, den såkalte PCR-testen, som er gratis. Prøvesvar får man ved å logge inn på Helsenorge.no, hvor man kan laste ned eller skrive ut prøvesvaret. Prøvesvaret kan da framvises som dokumentasjon på at man har testet negativt på covid-19, men du må selv undersøke om utskrift av prøvesvar fra Helsenorge.no anses som gyldig hos den eller de som krever dokumentasjon.   
 • Gratis hurtigtest til de som trenger det av medisinske årsaker, hvis du for eksempel har vært i kontakt med en smittet person, eller du har symptomer på covid-19.

Sydspissen hotell (drop-in)

På Sydspissen hotell, kjent som "Perminalen" på Strandvegen 166, helt sør på Tromsøya, kan du ta drop-in-test mot covid-19. Testsenteret holder åpent ved behov.

Sydspissen er for tiden stengt.

Vi gjør oppmerksom på at:
 • Testsenteret på Sydspissen tilbyr kun hurtigtest.
 • Det er et begrenset antall parkeringsplasser ved teststasjonen.
 • Køavviklingen skjer på utsiden, så kle deg slik været krever.
 • Du må ha med legitimasjon, ha på munnbind og kunne oppgi navnet på din fastlege.

Testing ved reise til Svalbard

Kravet om negativ-attest for reisende til Svalbard er nå opphevet.

Testing med negativ-attest for andre reisende

Vi henviser deg med behov for denne tjenesten til å benytte tilbudet hos de private aktørene Helsepartner Nord-Norge eller Avonova Helse.

Hvilken type test du trenger, og hvor lenge før avreise du må ta den, må du selv sjekke hos ditt flyselskap eller reiseoperatør.

Helsepartner Nord-Norge

Helsepartner Nord-Norge tilbyr både PCR-test og hurtigtest med attest for reisende.

Adresse: Kaigata 5

Åpningstider

Se Helsepartner Nord-Norges hjemmesider

Avonova Helse

Adresse: Grønnegata 39

De tilbyr både PCR-test og hurtigtest. Her kan du bestille time på nett: Avonova Helse Tromsø.

NB! Avonova tilbyr ikke PCR-test torsdager og fredager, da de ikke kan garantere at prøvesvaret er klart før helga.

Åpningstider

Se Avonovas hjemmesider

Personer med symptomer på covid-19 bør testes raskest mulig. Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon.
 
Covid-19 har ofte følgende symptomer:

 • Feber 
 • Hoste 
 • Tungpustethet 
 • Tap av smak- eller luktesans 
 • Sår hals 
 • Sykdomsfølelse.

For de fleste gir sykdommen bare mild til moderat sykdom. Noen få vil trenge legehjelp. Dersom du på et tidspunkt skulle oppleve behov for legehjelp må du ringe din fastlege eller legevakta (telefon 116 117). Ved akutt alvorlig sykdom ring 113. Dette gjelder også om du får behov for legehjelp før du har fått prøvesvaret. Opplys da om at du har blitt testet når du kontakter lege. Tegn på alvorlig sykdom er blant annet feber og nedsatt allmenntilstand kombinert med tungpust.

Koronasjekken 

Syns du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? Da kan du ha nytte av tjenesten «Koronasjekk»

Koronasjekken, som HelseNorge.no står bak, hjelper deg å finne ut av om du trenger å testes, og viser deg veien videre. Etter at du har besvart noen spørsmål vil du få kortfattede og tilpassede råd til din situasjon. Du er anonym når du bruker tjenesten.
 

 
Trenger du akutt helsehjelp?  
 • Hvis du har behov for rask helsehjelp og føler deg alvorlig syk skal du ringe ambulanse (113)
 • Hvis du føler deg syk og trenger helsehjelp, skal du ta kontakt med din fastlege eller legevakt (116 117)
 • Hvis du skal testes eller er usikker på om du bør testes, ring kommunens koronatelefon  469 07 899.  (Åpningstidene kan variere – du finner gjeldende åpningstider øverst i artikkelen i ingressen).  
 • For hørselshemmede er det en egen SMS-tjeneste. Les mer om dette under fanen «For hørselshemmede». 

For informasjon om regler for karantene og isolasjon for personer som reiser inn til Norge henviser vi til de nasjonale aktørene:

Helse-Norge: Reiser til og fra utlandet
Folkehelseinstituttet: Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge
Regjeringen: Innreise til Norge og koronavirus – spørsmål og svar

Troms kommune har avtale med Radisson Blu, Tromsø som karantenehotell.

For spørsmål:

Telefon: 77 79 00 00
E-post: servicetorget@tromso.kommune.no

Information in different languages:

Smittestopp-app

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den er frivillig å bruke, og ett av flere tiltak som kan bidra til å begrense spredningen av covid-19. Appen har 16-års aldersgrense. Appen funker slik at hvis en person med koronavirus gir beskjed gjennom Smittestopp, får du melding hvis du har vært i nærheten av vedkommende. Hvis du selv blir smittet, kan du gjøre det samme. Dermed kan appen være med på å hindre at flere blir syke. Smittestopp er tilgjengelig for Android og Apple-enheter, og kan lastes ned herfra:

Mer info om personvernhensyn og appen finner du på Folkehelseinstituttets nettsider: Om smittestopp – FHI.no

Smittesporing i Tromsø

I en pandemi som covid-19 er smittesporing et viktig arbeid som er lovfestet gjennom smittevernloven. Tromsø kommune har etablert et smittesporingsteam som skal følge opp personer som tester positivt på covid-19 (SARS-COV 2.) For å kunne utføre dette arbeidet er det nødvendig å behandle personopplysninger.

Formål

Hensikten med sporingsarbeidet er å bidra til rask kartlegging av personer som er smittet eller er i fare for å bli smittet, og formidling av karantene eller isolasjonsråd. Videre skal sporingssystemet gjennom overvåkning på befolkningsnivå også bidra til å følge smitteutbredelse og vurdere effekt av smitteverntiltak.

Hvilke opplysninger samler vi inn?

Hvis du har blitt testet for covid-19 kan du logge deg inn på helsenorge.no for å lese svaret på testen.

Dersom din test er positiv, vil smittesporingsteamet kontakte deg per telefon. Du vil bli spurt om opplysninger som kontaktdetaljer, fødselsnummer, symptomer, underliggende sykdom, yrke, og arbeidsgiver. I tillegg vil vi spørre deg om reiser og andre oppholdssteder den siste tiden. For å sikre kvalitet i innsamlingen bruker smittesporingsteamet et spørreskjema som er laget spesielt for smittesporingsarbeid ved pandemier. Smittesporingsteamet vil rutinemessig kontakte deg minst to ganger i løpet av din sykdomsperiode.  

For å få en idé om hvor du kan ha blitt smittet spør vi også om når og hvor du har vært i de siste to ukene før du ble syk, og hvilke personer du har hatt nærkontakt med i tiden fra og med 48 timer før du fikk symptomer.

Hvem deles opplysningene med?

Dersom du har fått påvist smitte er kommunen forpliktet til å videreformidle disse opplysningene til Folkehelseinstituttet (FHI). Din arbeidsgiver blir kontaktet dersom du er helsepersonell, jobber i store bedrifter eller i barnehage og skole. Ved behov for oppfølging i annen kommune kan det være nødvendig å videreformidle opplysninger til kommuneoverlegen i den aktuelle kommunen.

Det er også viktig at de du kan ha smittet får beskjed om dette, slik at de kan ta forholdsregler for å unngå videre smittespredning. For å sikre dette vil de personene du oppgir som nærkontakter bli kontaktet av smittesporingsteamet. De vil kunne bli kontaktet både via SMS og ved oppringing fra en smittesporer.  Vi vil ikke oppgi ditt navn til nærkontakten med mindre du samtykker, men kan ikke utelukke at vedkommende vil kunne resonnere seg fram til hvem den smittede er.

I særlige tilfeller der kommunen vurderer at noen kan være smittet eller står i fare for å kunne bli smittet, vil vi kunne videreformidle opplysninger uten ditt samtykke.

Lagring

Selve opplysningen om at du er smittet vil bli lagret i din pasientjournal. Øvrige opplysninger som innhentes lagres i Fiks Smittesporing, en nasjonal løsning utviklet for kommunenes smittesporingsarbeid. Folkehelseinstituttet vil også ha disse lagret i meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Analyser vil ikke inneholde navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger.

Hvilke rettigheter har du?

 • Du har rett til innsyn

Du kan henvende deg til kommunen og be om å få innsyn i dine personopplysninger. Foreldre/ foresatte har rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om egne barn fram til de er 16 år. Dersom barnet er mellom 12 og 16 år skal det få uttale seg før innsyn eventuelt kan gis.

Vi vil svare på din henvendelse innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Du må derfor legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at du er den du er, og at ingen andre gir seg ut for å være deg.

 • Du har rett til korrigering 
 • Du har rett til å be om begrensning eller sletting 
 • Du har rett til å klage til Datatilsynet 

Dersom du oppdager feilaktige personopplysninger om deg selv kan du kreve at vi korrigerer informasjonen. Kommunen skal også på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Dersom du mener kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir begrenset eller slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel arkivloven. Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på Datatilsynets nettsider.

 • Kostnadsfrie rettinger 

Når du ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis, med mindre anmodningene dine er åpenbart grunnløse eller overdrevne.

Kontaktinfo

Kommunedirektøren er øverste ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du sende e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller personvernombud@tromso.kommune.no

Spørsmål og svar om smittehåndtering, testing og isolasjon

Fra mandag 27. september 2021 er det innført nye regler for håndtering av koronasmitte.

Hovedpunkter

 • Hold deg hjemme hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, og test deg for covid-19. Dette kan man gjøre enten på et av kommunens testsentre eller med en selvkjøpt hjemmetest.
 • Personer som har fått påvist covid-19 må være isolert i fem dager.
 • Bidra til at dine nærkontakter får vite at de kan ha vært utsatt for smitte.
 • Er du husstandsmedlem eller nærkontakt bør du følge et testopplegg, basert på om du er vaksinert eller ikke. Informasjon om hva som gjelder for deg finner du i informasjonen under.

I fanene under vil du finne en rekke spørsmål og svar som forhåpentligvis vil gi deg den informasjonen du trenger. Finner du ikke informasjonen her kan du ringe vår koronatelefon på 46 90 78 99.

FHI har også et flytskjema som beskriver hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveissympromer: Flytskjema nyoppståtte luftveissymptomer

Kommunens testsentre

Kommunen testsentre holder fortsatt åpent. 

 • På koronasenteret i Jadevegen 69 i Kroken kan du bestille time og få tatt en PCR-test. 
 • På testsenteret i Fredrik Langes gate 14 i sentrum er det drop-in, og her kan du få tatt både PCR og hurtigtest.

Å teste seg på kommunens testsentre er gratis.

Åpningstider

Hjemmetesting

Du kan teste deg hjemme ved å bruke en hurtigtest du har kjøpt selv. (Enkelte grupper kan også få utdelt gratis hjemmetester. Se hvem dette gjelder lenger ned på siden.)

Til de som kjøper hjemmetester har vi følgende råd:

 • Kjøp CE-merkede tester. Helst de testene som er på EU-s «common liste», men i det minste tester fra de samme produsentene som er på godkjenningslista. Disse kan blant annet kjøpes på apoteket.
 • Tester som analyserer spytt (spyttprøver) er ikke egnet.

I tillegg er følgende viktig:

 • Følg bruksanvisningen nøye.
 • Vær nøye på tid for avlesning. Dersom testene blir liggende over tiden kan de sakte begynne å vise et positivt svar, selv om testen egentlig er negativ. Det er svaret som foreligger på rett tidspunkt som har betydning.
 • Dersom symptomene vedvarer bør du ta ny test.

NB: Et negativt testsvar må ikke brukes som begrunnelse for å gå på jobb/skole med symptomer. Har du tegn på luftveisinfeksjon må du fortsatt være hjemme. Først når du er feberfri og i fin form kan du gå tilbake på jobb eller skole. Lett hoste eller lignende som henger i, er ok.  

 • Du må være isolert i eget hjem de neste 5 dagene. Du vil finne mer om hva du kan gjøre som isolert på Helsenorge: Karantene og isolasjon 
 • Si ifra til de du bor sammen med.
  • Dersom noen av disse er uvaksinerte bør de inngå i et opplegg med jevnlig testing. Enten daglig med hjemmetest eller annenhver dag med PCR-test på teststasjon. Dette bør de gjøre i sju dager. Alternativt kan de holde seg hjemme i sju dager.
  • For dem som har fått én vaksinedose for minst tre uker siden holder det med totalt én test.
  • Fullvaksinerte slipper å teste seg.
 • Alle nærkontaktene bør være oppmerksomme på egen helse og teste seg for covid-19 ved symptomer.
 • Ring til smittesporingsteamet på telefon 48 22 61 27. De vil da ordne slik at du får tatt en ny test med PCR og få bekreftet prøvesvaret.  De vil også ha en samtale med deg for å kartlegge situasjonen til deg og dine nærkontakter.
 • De viktigste nærkontaktene er de du bor sammen med og eventuelt andre som du har svært nær kontakt med. Dette vil typisk være en bestevenn eller en kjæreste. Disse vil smittesporingsteamet kartlegge og gi råd for.
 • Andre som ikke er dine husstandsmedlemmer, kan også være dine nærkontakter. Dette er personer du har vært i kontakt med fra og med 48 timer før du fikk symptomer. Dersom du ikke har symptomer er det fra og med 48 timer før du tok testen.
  • Her må du selv vurdere hvem du har vært så nær at du har kunnet smitte dem. I denne sammenhengen ikke så viktig med nøyaktige grenser for når man er nærkontakt.
  • Disse personene må du selv kontakte, og fortelle dem at de er nærkontakter. Du kan da henvise de til kommunens nettside der det står hva de må gjøre.

Dersom den smittede er et barn vil smittesporingsteamet bidra med å kontakte barnehage/skole/idrettslag eller tilsvarende.

Ved en positiv test må du være isolert i eget hjem de neste fem dagene. Du vil finne mer om hvilke retningslinjer som gjelder for deg som isolert hos Helsenorge: Karantene og isolasjon 

Det er ingen krav til at man må være i karantene. Det finnes likevel noen anbefalinger.

Jeg har hatt covid-19 de siste 12 månedene eller er fullvaksinert.

Dersom du har hatt covid-19 de siste 12 månedene eller er fullvaksinert trenger du ikke gjøre noen spesielt utover å være oppmerksom på din egen helse og symptomer på luftveisinfeksjon. Også atypiske symptomer som hodepine eller magesmerter. Ved symptomer bør du teste deg.  

Jeg fikk første vaksinedose for minst tre uker siden.

Har du fått én dose vaksine for minst tre uker siden anbefaler vi at du tar én test. For øvrig bør du være oppmerksom på symptomer på luftveissykdom.

Jeg er uvaksinert.

Dersom du er uvaksinert, har du følgende muligheter:

 • Du kan ta en PCR-test så snart som mulig, og deretter annenhver dag i til sammen sju dager 
 • Du kan ta en hjemmetest så snart som mulig og deretter hver dag i til sammen sju dager.
  • Dersom du velger hjemmetest vil du kunne få utdelt slike i luke 1 på kommunens testsenter i Kroken, Jadevegen 69.
  • Åpningstider.
   Hverdager: 10:00 – 12:00 og 19:00 – 21:00
   Lørdag og søndag 12:00 – 14:00
 • Avstå fra kontakt med andre i sju dager.

Jeg har hatt covid-19 de siste 12 månedene eller er fullvaksinert.

Dersom du er vaksinert, enten fullvaksinert eller med én dose for minst tre uker siden, trenger du ikke gjøre noe annet enn å være oppmerksom på egen helse de neste ti dagene, og ta en test ved symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder også hvis du har atypiske symptomer som hodepine eller magesmerter.

Jeg er uvaksinert.

Dersom du er uvaksinert anbefaler vi at du tar én test så snart som mulig. Dette kan være hjemmetest eller en test på kommunens testsenter.

 • Er du under 18 år kan du få utdelt en hjemmetest i luke 1 på kommunens testsenter i Kroken, Jadevegen 69.
 • Dersom du velger hjemmetest vil du kunne få utdelt slike i luke 1 på kommunens testsenter i Kroken, Jadevegen 69.
  • Åpningstider.
   Hverdager: 10:00 – 12:00 og 19:00 – 21:00
   Lørdag og søndag 12:00 – 14:00
 • Du kan også bruke en hjemmetest du har kjøpt selv.
 • Er du over 18 år må du kjøpe testene selv. Se egne råd om selvkjøpte hjemmetester lenger opp.
 • Du kan også få tatt test på et av kommunens testsenter.

De neste 10 dagene bør du være ekstra oppmerksom på symptomer på luftveisinfeksjon. Får du symptomer må du være hjemme og ta en test. I dette tilfelle anbefaler vi at du får tatt testen på et av kommunens testsenter.

Følgende grupper kan få utdelt hjemmetester:

 • Husstandsmedlemmer til en person som har testet positiv på covid-19 og som skal følge et testopplegg.
   
  • NB. Gjelder ikke hvis du har hatt covid-19 i løpet av de siste 12 måneder eller om du er fullvaksinert. Da har du fritak fra karantene uansett. Disse trenger ikke teste seg med mindre de får symptomer.
 • Nærkontakter utenom husstanden (eller kjæreste/bestevenn) som er under 18 år.

  • Det betyr at du som er nærkontakt utenom husstanden og er over 18 år kan enten kjøpe hjemmetester selv, eller du kan bli testet på et av kommunens testsentre.

   Denne aldersgrensen er satt på bakgrunn av at kommunene har et begrenset antall hurtigtester, og må gjøre en stram prioritering.

Testene kan hentes i luke 1 på koronasenteret i Jadevegen 69 i Kroken.

Åpningstider:

Hverdager: 10:00 – 12:00 og 19:00 – 21:00
Lørdag og søndag 12:00 – 14:00

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.