Testing

Kort fortalt

 • Bestill koronatest eller besøk vårt drop-in testsenter i Tromsø sentrum.
 • Informasjon om prøvesvar, symptomer, karantene og isolasjon.
 • Reise til Norge, Tromsø eller Svalbard? Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder for testing.

Koronasenteret

Testing for covid-19 foregår hovedsakelig ved vårt testsenter ved gamle Kroken sykehjem i Jadevegen 69. Du må bestille time på telefon eller nett forhånd.
 
Ta kontakt med koronatelefonen på 46 90 78 99 først for å avtale tid og for nærmere informasjon om oppmøte på teststasjonen.  

Du kan også bestille testing via nett eller app i vår digitale bestillingstjeneste.

Alle som skal teste seg må ha på munnbind, ha med legitimasjon og kunne oppgi navnet på fastlegen sin.

NB! Unngå offentlig transport ved mistanke om covid-19 

Er det bekreftet eller mistanke om at du har covid-19-sykdom, skal du ikke ta offentlig transport. Du skal da kontakte helsepersonell for rekvirering av transport til behandlingssted. Mer informasjon om ordningen kan du lese om på UNNs nettsider, eller ved å ringe vår koronatelefon på 46 90 78 99.

Testsenteret i sentrum

I Fredrik Langes gate 14, midt i Tromsø sentrum, kan du møte opp uten timebestilling til såkalt «drop in»-testing.

Alle som skal teste seg må ha på munnbind, ha med legitimasjon og kunne oppgi navnet på fastlegen sin.

Åpningstider:

Klokken 09:00 – 21:00 (stengt mellom 11:00-12:00 og 14:30-15:30 og 18:00-19:00) alle dager inkludert lørdag og søndag.
 
Teststasjonen tilbyr:

 • Standard koronatest, den såkalte PCR-testen, som er gratis. Prøvesvar får man ved å logge inn på Helsenorge.no, hvor man kan laste ned eller skrive ut prøvesvaret. Prøvesvaret kan da framvises som dokumentasjon på at man har testet negativt på covid-19, men du må selv undersøke om utskrift av prøvesvar fra Helsenorge.no anses som gyldig hos den eller de som krever dokumentasjon.   
 • Gratis hurtigtest med attest for reisende til Svalbard for personer med beboerbevis eller bekreftelse fra Trust Arktikugol (for reisende til Barentsburg)  Hurtigtest betyr at du får svar på prøven etter kort tid. Tromsø kommune tilbyr ikke test med attest til fritidsreisende eller andre personer som ikke er fastboende på Svalbard.
 • NB. Av kapasitetshensyn grunnet det pågående smitteutbruddet tilbyr ikke Tromsø kommune hurtigtest og attest for reisende til utlandet for tiden. Vi henviser til den private aktøren Avonova Helse, som tilbyr denne tjenesten.

 
Teststasjonen tilbyr ikke attest på PCR-test. Dette må avtales særskilt med koronatelefonen på 46 90 78 99, eller bestilles via vår digitale bestillingstjeneste, og man må oppgi i bestillingen at attest ønskes.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plass på innsiden for køavvikling og det er ikke ønskelig med kø ut i gata. Det vil derfor være en egen køvakt til stede for å veilede de oppmøtte.  

NB! Unngå offentlig transport ved mistanke om covid-19!

Er det bekreftet eller mistanke om at du har covid-19-sykdom, skal du ikke ta offentlig transport. Du skal da kontakte helsepersonell for rekvirering av transport til behandlingssted. Mer informasjon om ordningen kan du leserom på UNNs nettsider, eller ved å ringe vår koronatelefon på 46 90 78 99.

Sydspissen hotell (for tiden stengt)

Det midlertidige testsenteret på Sydspissen åpnes ved behov.

På Sydspissen hotell, kjent som Perminalen på Strandvegen 166, helt sør på Tromsøya, kan du ta drop-in-test mot covid-19. Denne teststasjonen åpnes kun ved behov. Vi gjør oppmerksom på at:

 • Teststasjonen på Sydspissen ikke tilbyr hurtigtest 
 • Svalbardreisende henvises til teststasjonen i Fredrik Langes gate 14 
 • Det er et begrenset antall parkeringsplasser ved teststasjonen 
 • Køavviklingen skjer på utsiden, så kle deg slik været krever 
 • Du må ha med legitimasjon, ha på munnbind og kunne oppgi navnet på din fastlege 

Avonova Helse  (tidligere Stamina Helse) har meldt Tromsø kommune at de tilbyr koronaprøvetaking i hele landet for bedriftskunder, film- og TV-produksjoner og idrettsaktører. De kan reise fra både Tromsø og Harstad og teste større grupper hos bedrifter, teste på karantenehotell og i deres egne avdelinger. De tilbyr også testing og attest for personer som trenger dette i forbindelse med reise. Kontakt- og stedsopplysninger finner du på Avonova Helses nettsider: Covid-19: Test om dine ansatte er smittet av korona 

Personer med symptomer på covid-19 bør testes raskest mulig. Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon.
 
Covid-19 har ofte følgende symptomer:

 • Feber 
 • Hoste 
 • Tungpustethet 
 • Tap av smak- eller luktesans 
 • Sår hals 
 • Sykdomsfølelse.

For de fleste gir sykdommen bare mild til moderat sykdom. Noen få vil trenge legehjelp. Dersom du på et tidspunkt skulle oppleve behov for legehjelp må du ringe din fastlege eller legevakta (telefon 116 117). Ved akutt alvorlig sykdom ring 113. Dette gjelder også om du får behov for legehjelp før du har fått prøvesvaret. Opplys da om at du har blitt testet når du kontakter lege. Tegn på alvorlig sykdom er blant annet feber og nedsatt allmenntilstand kombinert med tungpust.

Koronasjekken 

Syns du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? Da kan du ha nytte av tjenesten «Koronasjekk»

Koronasjekken, som HelseNorge.no står bak, hjelper deg å finne ut av om du trenger å testes, og viser deg veien videre. Etter at du har besvart noen spørsmål vil du få kortfattede og tilpassede råd til din situasjon. Du er anonym når du bruker tjenesten.
 

 
Trenger du akutt helsehjelp?  

 • Hvis du har behov for rask helsehjelp og føler deg alvorlig syk skal du ringe ambulanse (113)
 • Hvis du føler deg syk og trenger helsehjelp, skal du ta kontakt med din fastlege eller legevakt (116 117)
 • Hvis du skal testes eller er usikker på om du bør testes, ring kommunens koronatelefon  469 07 899.  (Åpningstidene kan variere – du finner gjeldende åpningstider øverst i artikkelen i ingressen).  
 • For hørselshemmede er det en egen SMS-tjeneste. Les mer om dette under fanen «For hørselshemmede». 

Prøvesvar 

Prøvesvaret får man ved å logge inn på Helsenorge.no, hvor man kan laste ned eller skrive ut prøvesvaret. Prøvesvaret kan da framvises som dokumentasjon på at man har testet negativt på covid-19, men du må selv undersøke om utskrift av prøvesvar fra Helsenorge.no anses som gyldig hos den eller de som krever dokumentasjon.

Mens du venter på prøvesvar 

Hold deg hjemme så lenge du har symptomer. Dersom du omfattes av karantenebestemmelsene, skal du overholde karantenen ut tiden. Om du er symptomfri, og ikke omfattes av karantenekravene, rådes du likevel til å holde deg hjemme til du har fått svar på testen. Dette er svært viktig for å unngå smittespredning. De du bor sammen med trenger ikke å være hjemme, så lenge de selv er friske.  
 
Prøven blir levert og analysert på UNN, mikrobiologen. Den vil bli analysert og svaret vil vanligvis foreligge etter 1–3 dager. Svaret ditt vil bli lagt inn på din side på helsenorge.no. Dersom du ikke finner ditt svar innen to dager, ber vi deg kontakte koronatelefonen for å sjekke hva som kan ha skjedd.


 

For å finne svaret kan du følge denne oppskriften 

 1. Gå til Helse-Norge – min side på tjenester.helsenorge.no 
 1. Logg inn med bank-id eller tilsvarende 
 1. Gå på «Prøvesvar – resultat for test av koronavirus»  
 1. Trykk på Se resultat 

Dersom du ikke får til å logge deg inn og lese beskjeden, kan du ringe til koronatelefonen som da vil kunne gi deg svaret.

Negativ test 

De fleste får negativt svar. Det betyr at vi ikke har påvist det aktuelle viruset, og at dine plager sannsynligvis er forårsaket av noen annet. Vanligvis et forkjølelsesvirus eller influensavirus.
Dersom du var i karantene før du ble testet, enten fordi du har vært i kontakt med noen som har fått påvist sykdom, eller fordi du har vært på reise skal du fullføre karantenen med samme sluttdato som tidligere.
 
Dersom du ikke har vært i karantene før du ble testet kan du gå på jobb når du har blitt symptomfri. Husk at det uansett er viktig å holde avstand til andre og vaske hendene ofte.
Prøvesvaret vil dukke opp automatisk på helsenorge.no 

Positiv test

Positivt svar betyr i denne sammenhengen at du har viruset. Dersom testen er positiv blir du ringt opp og du vil få informasjon om isolasjonsregler. Alle positive personer vil bli intervjuet med skjema DHIS-2, som er et nasjonalt spørreskjema.  
 
Du kan lese mer om dette på Folkehelseinstituttets nettsider. Intervjuet vil hjelpe oss med å finne ut hvem du kan ha fått smitten av og hvem du kan ha smittet.
 
Vi ønsker også å innhente opplysninger om nærkontakter, slik at personer som kan ha fått smitte fra deg, settes i karantene. Er testen positiv, betyr det et de du bor sammen med må være i karantene. Når vi ringer deg vil du få flere opplysninger, blant annet om når du er ferdig med isolering. Du har også mulighet å stille spørsmål.  

Inkonklusiv test 

Av og til er svaret «inkonklusivt». Det vil si at det ikke er mulig å konkludere om du har blitt smittet eller ikke. Dette kan skyldes små mengder virus. Men vanligvis skyldes det at testen er overfølsom. Smitteteamet vil kontakte deg for eventuelt ny avtale for testing.
 

Her kan du se hvordan vi behandler dine personopplysninger.

 


For å unngå smittespredning er det viktig at du følger reglene for isolering 

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 1 meters avstand til dem du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
 • Vask overflater hyppig.
 • De du bor sammen med, skal være i karantene.
 • Isoleringen varer i tre døgn etter at du er helt frisk og minst åtte dager etter at du ble syk.

Nasjonale karantene- og isolasjonsbestemmelser, som også gjelder i Tromsø:


Innreiseregistrering

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge fra røde land registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere. Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Du kan registrere deg digitalt eller med papirskjema.

Registrer din innreise til Norge og få mer informasjon her: Om innreise til Norge – EntryToNorway.no


Karantenehotell

For å begrense såkalt importsmitte har regjeringen innført en ordning med karantenehotell. Det er fire kommuner i Troms og Finnmark som har karantenehotell; Tromsø, Storfjord, Alta og Sør-Varanger.

Personer som reiser til Norge fra områder med høye smittenivåer, skal oppholde seg ti dager i karantene etter innreise.

Du skal gjennomføre karantene på karantenehotell med mindre:


A: Du kan dokumentere at du er bosatt eller har fast bopel i Norge, og oppholder deg i boligen eller annet egnet oppholdssted i karantenetiden. Hvis du ikke er folkeregistrert i Norge, må du ved innreise legge fram en leiekontrakt til fast bolig, eller et dokument som viser at du eier fast bolig i Norge.

B: Du kan dokumentere at du er gift eller har felles barn med en person som har fast bopel i Norge, og skal ha innreisekarantene i boligen til din ektefelle eller den andre forelderen. Dine mindreårige barn kan også ha innreisekarantene i samme bolig.

C: Du er kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og din arbeids- eller oppdragsgiver sørger for et egnet oppholdssted i karantenetiden. Oppholdsstedet må ha enerom med TV og internett, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Ved innreise må du kunne framlegge en bekreftelse fra arbeids- eller oppdragsgiver på at de sørger for oppholdsstedet og at oppholdsstedet tilfredsstiller vilkårene.

D: Du ikke skal utføre arbeid eller oppdrag i Norge under oppholdet, og du har et annet egnet oppholdssted i karantenetiden der det er mulig å unngå nærkontakt med andre. Oppholdsstedet må ha enerom, tilgang til eget bad og eget kjøkken eller matservering. Ved innreise må du kunne framlegge en bekreftelse fra den som stiller oppholdsstedet til disposisjon om at disse vilkårene er oppfylt.

E: Du er asylsøker eller overføringsflyktning. Da vil du bli tildelt plass på et asylmottak, og skal gjennomføre karantenen der. Dersom du reiser sammen med noen som er i samme husstand som deg, kan dere gjennomføre karantene på samme oppholdssted. Det betyr at dere kan dele bad og kjøkken, og det stilles ikke krav om enerom for hver enkelt person. Dersom du ikke kan dokumentere at du tilhører en av gruppene som nevnt over, skal du på karantenehotell i karantenetiden.

Henvisning til karantenehotell

Hvis du skal være på et karantenehotell i 10 dager, skal du ikke reservere rom selv. Henvisning til karantenehotell blir gjort av grensepolitiet, som også informerer om gjeldende ordning. Det er viktig at du setter deg godt inn i informasjonen du får utdelt og at du forholder deg til det som står beskrevet. Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell på første innreisested i Norge i karantenetiden.

Vi anbefaler alle å sette seg inn i reglene for karantenehotell i god tid før avreise.

Hva koster det å bo på karantenehotell?

Egenandelen er 500 kroner per døgn for privatpersoner og arbeidsgivere. Barn mellom 10 og 18 år har en egenandel på 250 kroner og barn under 10 år kan bo på rom med foreldrene gratis. Disse prisene inkluderer fullpensjon. Husk å vise billett eller bording pass når du sjekker inn på hotellet. Dette for å sikre at du får redusert pris på ditt opphold.
Hvis du utvikler symptomer er det viktig at du isolerer du deg på hotellrommet og ringer legevakten på tlf. 116 117 for vurdering av helsepersonell.

Hvordan blir oppholdet på karantenehotellet?

Karantenehotellet har etablerte rutiner for å ivareta din og andres sikkerhet. Gjester i karantene vil henvises til en egen inngang og egen etasje. Du kan ikke oppholde deg i fellesarealer. Du kan forlate hotellet og gå ut i frisk luft, men må holde minst to meters avstand til andre. Personer i karantene kan bestille koronatest i løpet av sitt opphold. Kontakt koronatelefonen på 46 90 78 99 for å bestille test.
Karantenehotellene er i drift som vanlig hotell også, og det er trygt å oppholde seg der.

Du finner alle nasjonale regler for karantenehotell som gjelder i Norge til enhver tid, også i Tromsø, på HelseNorge.no: Reisekarantene og koronahotell

For spørsmål:

Telefon: 77 79 00 00
E-post: servicetorget@tromso.kommune.no

Mer informasjon 

Attest på negativ prøvesvar på covid-19 

Oppdatering torsdag 3. juni: Av kapasitetshensyn, i forbindelse med det pågående smitteutbruddet, har kommunens koronasenter for tiden ikke mulighet til å prioritere testing for å gi attest på negativt prøvesvar.

Vi henviser personer med behov for dette til de private aktørene som tilbyr dette. For tiden er dette Avonova Helse i Grønnegata: Avonova Helse Tromsø

Reise til Svalbard

For reisende til Svalbard har regjeringen har fastsatt krav om negativt prøvesvar på koronatest tatt i Norge i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid.

Har du bostedsbevis for Svalbard eller bekreftelse fra Trust Arktikugol (for reisende til Barentsburg) kan du ta gratis hurtigtest for reisende til Svalbard på vår «drop in»-testing i Fredrik Langes gate 14 i Tromsø sentrum, men vi anbefaler sterkt at man tester seg på sitt opprinnelige avreisested og har med attest derfra.

Attest på negativt prøvesvar er gratis for fastboende på Svalbard mot framvisning av dokumentasjon på at man er registrert i befolkningsregisteret for Svalbard.

Tromsø kommune tilbyr ikke test med attest til fritidsreisende eller andre personer som ikke er fastboende på Svalbard.
  

Tilreisende til Tromsø fra kommuner i Norge med høyere smittenivå (lokal anbefaling)

 • Personer som kommer til Tromsø fra andre områder i Norge med høyere smittenivå bør teste seg på dag fem etter ankomst.  
 • Ansatte (og studenter i praksis) i de kommunale helse- og omsorgstjenestene bør, etter å ha vært på reise i områder med høyere smittenivå; 
 • Teste seg så snart som mulig etter å ha kommet tilbake til Tromsø 
 • Teste seg på nytt omtrent på dag fem, tidligst tre dager etter første test.

Se full oversikt under fanen Regler og anbefalinger her på siden.

Smittestopp-app

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den er frivillig å bruke, og ett av flere tiltak som kan bidra til å begrense spredningen av covid-19. Appen har 16-års aldersgrense. Appen funker slik at hvis en person med koronavirus gir beskjed gjennom Smittestopp, får du melding hvis du har vært i nærheten av vedkommende. Hvis du selv blir smittet, kan du gjøre det samme. Dermed kan appen være med på å hindre at flere blir syke. Smittestopp er tilgjengelig for Android og Apple-enheter, og kan lastes ned herfra:

Mer info om personvernhensyn og appen finner du på Folkehelseinstituttets nettsider: Om smittestopp – FHI.no

Smittesporing i Tromsø

I en pandemi som Covid-19 er smittesporing et viktig arbeid som er lovfestet gjennom smittevernloven. Tromsø kommune har etablert et smittesporingsteam som skal følge opp personer som tester positivt på Covid-19 (SARS-COV 2.) For å kunne utføre dette arbeidet er det nødvendig å behandle personopplysninger.

Formål

Hensikten med sporingsarbeidet er å bidra til rask kartlegging av personer som er smittet eller er i fare for å bli smittet, og formidling av karantene eller isolasjonsråd. Videre skal sporingssystemet gjennom overvåkning på befolkningsnivå også bidra til å følge smitteutbredelse og vurdere effekt av smitteverntiltak.

Hvilke opplysninger samler vi inn?

Hvis du har blitt testet for covid-19 kan du logge deg inn på helsenorge.no for å lese svaret på testen.

Dersom din test er positiv, vil smittesporingsteamet kontakte deg per telefon. Du vil bli spurt om opplysninger som kontaktdetaljer, fødselsnummer, symptomer, underliggende sykdom, yrke, og arbeidsgiver. I tillegg vil vi spørre deg om reiser og andre oppholdssteder den siste tiden. For å sikre kvalitet i innsamlingen bruker smittesporingsteamet et spørreskjema som er laget spesielt for smittesporingsarbeid ved pandemier. Smittesporingsteamet vil rutinemessig kontakte deg minst to ganger i løpet av din sykdomsperiode.  

For å få en idé om hvor du kan ha blitt smittet spør vi også om når og hvor du har vært i de siste to ukene før du ble syk, og hvilke personer du har hatt nærkontakt med i tiden fra og med 48 timer før du fikk symptomer.

Hvem deles opplysningene med?

Dersom du har fått påvist smitte er kommunen forpliktet til å videreformidle disse opplysningene til Folkehelseinstituttet (FHI). Din arbeidsgiver blir kontaktet dersom du er helsepersonell, jobber i store bedrifter eller i barnehage og skole. Ved behov for oppfølging i annen kommune kan det være nødvendig å videreformidle opplysninger til kommuneoverlegen i den aktuelle kommunen.

Det er også viktig at de du kan ha smittet får beskjed om dette, slik at de kan ta forholdsregler for å unngå videre smittespredning. For å sikre dette vil de personene du oppgir som nærkontakter bli kontaktet av smittesporingsteamet. De vil kunne bli kontaktet både via SMS og ved oppringing fra en smittesporer.  Vi vil ikke oppgi ditt navn til nærkontakten med mindre du samtykker, men kan ikke utelukke at vedkommende vil kunne resonnere seg fram til hvem den smittede er.

I særlige tilfeller der kommunen vurderer at noen kan være smittet eller står i fare for å kunne bli smittet, vil vi kunne videreformidle opplysninger uten ditt samtykke.

Lagring

Selve opplysningen om at du er smittet vil bli lagret i din pasientjournal. Øvrige opplysninger som innhentes lagres i Fiks Smittesporing, en nasjonal løsning utviklet for kommunenes smittesporingsarbeid. Folkehelseinstituttet vil også ha disse lagret i meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Analyser vil ikke inneholde navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger.

Hvilke rettigheter har du?

 • Du har rett til innsyn

Du kan henvende deg til kommunen og be om å få innsyn i dine personopplysninger. Foreldre/ foresatte har rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om egne barn fram til de er 16 år. Dersom barnet er mellom 12 og 16 år skal det få uttale seg før innsyn eventuelt kan gis.

Vi vil svare på din henvendelse innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Du må derfor legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at du er den du er, og at ingen andre gir seg ut for å være deg.

 • Du har rett til korrigering 
 • Du har rett til å be om begrensning eller sletting 
 • Du har rett til å klage til Datatilsynet 

Dersom du oppdager feilaktige personopplysninger om deg selv kan du kreve at vi korrigerer informasjonen. Kommunen skal også på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Dersom du mener kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir begrenset eller slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel arkivloven. Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på Datatilsynets nettsider.

 • Kostnadsfrie rettinger 

Når du ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis, med mindre anmodningene dine er åpenbart grunnløse eller overdrevne.

Kontaktinfo

Kommunedirektøren er øverste ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du sende e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller personvernombud@tromso.kommune.no

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.