Timebestilling – slik bestiller du time

Timebestilling for aldersgruppen 85+ 

Nå er det åpnet for at du som er 85 år eller eldre kan vaksineres mot covid-19.

Ring vår koronatelefon 46 90 78 99 for å bestille time.  Timebestilling for SMS-mottakere i aldersgruppen 75–84 åpnet

Nå er det åpnet for at du som er mellom 75 og 84 år eller eldre kan bestille time til vaksinering mot covid-19 hvis du har mottatt invitasjon via tekstmelding (SMS) med informasjon om hvor og hvordan du bestiller. Timebestillingen er kun åpen for dem i aldersgruppa som har mottatt tekstmeldingen.

Du kan bestille på to måter:
 • Via lenken som oppgis i SMSen man har mottatt eller mottar. NB! Du får en SMS med bekreftelse på at timen er bestilt når du har fullført bestillingen. Dersom du ikke mottar SMS-bekreftelse, så har ikke bestillingen ikke gått gjennom eller så har du ikke fullført bestillingsprosessen.
 • Via koronatelefonen. NB! Det kan være noe ventetid på å komme gjennom på koronatelefonen nå for tiden, så vi anbefaler at du bestiller via SMSen. Telefonnummeret til koronatelefonen er 46 90 78 99
I startfasen har et utvalg av dem i aldersgruppen 75–84 nå fått eller vil få SMS med invitasjon til å bestille time.

NB! Vi understreker at de som ikke får eller har fått SMS i denne omgang, ikke kan bestille time nå. De vil få invitasjon i tur og orden etter hvert som vi får inn vaksinedoser.


 

Viktig informasjon:

 • Vaksinen er gratis og frivillig.
 • Vaksineringen foregår i Mellomvegen 110, som er lokalene til den gamle lærerhøgskolen.
 • Husk legitimasjon med bilde.
 • Bruk munnbind. Munnbindet må tas på før du går inn i bygget.
 • Kle deg i lette klær som gjør overarmen lett tilgjengelig for vaksinering.
NB! Det er viktig at du møter opp til avtalt tidspunkt – verken tidligere eller for sent. Vi ønsker ikke for mange personer inne i lokalet samtidig, og det er derfor viktig at man ikke kommer lenge før oppsatt time.

Registrer deg for vaksinering her

Du kan nå registrere deg som interessert i å ta koronavaksinen. Registrer deg via vår digitale registreringstjeneste her.

Hjelp gjerne hverandre med å registrering: Du kan få en du står nær til å hjelpe deg, eller du kan selv hjelpe en du står nær. Hvis du er den som hjelper, logg deg inn med din egen bank-ID og registrer vedkommende som ønsker vaksine.

 • Du må ha bank-ID for å bruke registreringstjenesten. Har du ikke bank-ID? Slik får du det: Kom i gang med bank-ID
 • Du kan bytte språk inne i registreringstjenesten ved å klikke på globus-ikonet øverst i høyre hjørne.
 • Dersom du ikke har anledning til å skaffe deg bank-ID, ring vår koronatelefon på 46 90 78 99 for å få hjelp til å registrere deg
NB! Har du spørsmål om din egen helse, hvilke medisiner du bruker, og om hvorvidt medisinene du har svekker immunforsvaret ditt, må du snakke med din fastlege.

Når det er din tur:
Etter at du har registrert deg og når det deretter er åpnet opp for at du kan bestille time for å få satt vaksinen, får du beskjed via SMS. I SMSen vil du bli informert om hvor og hvordan du bestiller time til koronavaksinering.
 
Prioriteringsliste for vaksinering finner du under fanen «Prioriteringsliste for vaksinering».

Prioriteringsliste for vaksinering

 
 

Gruppe

Status og påmelding

1 Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper Vaksinering pågår
2 Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper Vaksinebestilling åpnet 
– vaksinering pågår
3 Alder 75–84 år Vaksinebestilling åpnet for SMS-mottakere –vaksineregistrering åpnet 
– vaksinering pågår
4 Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/ tilstandene:
 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • ​kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
Vaksineregistrering åpnet
– vaksinering ikke startet – antatt vaksinestart i midten av mars 2021
5 Alder 55–64 år med disse sykdommene/ tilstandene:
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m² eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
Vaksineregistrering åpnet
– vaksinering ikke startet
6 Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 Vaksineregistrering åpnet
– vaksinering ikke startet
7 Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 Vaksineregistrering åpnet
– vaksinering ikke startet
8 Alder 55–64 år Vaksineregistrering åpnet
– vaksinering ikke startet
9 Alder 45–54 år Vaksineregistrering åpnet
– vaksinering ikke startet

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider: Koronavaksinasjonsprogrammet: De eldste og syke vaksineres først​

Hvor får man vaksinen?

På sykehjem:
Beboere på sykehjem vaksineres der.

I vaksineringslokale:
Som hovedregel skjer vaksineringen i Mellomvegen 110 på Tromsøya, som er lokalene til den gamle lærerhøgskolen. Når du møter til vaksinetime her, må du huske:
 • Ta med legitimasjon med bilde.
 • Bruk munnbind, som må tas på før du går inn i bygget.
 • Kle deg i lette klær som gjør overarmen lett tilgjengelig for vaksinering.
 • NB! Det er viktig at du møter opp til avtalt tidspunkt – verken tidligere eller for sent. Vi ønsker ikke for mange personer inne i lokalet samtidig, og det er derfor viktig at man ikke kommer lenge før oppsatt time.

Av hjemmetjenesten:
Noen tjenestemottakere vil bli vaksinert av hjemmetjenesten. Vaksinering kan da gjennomføres hjemme hos den som får vaksinen eller i Mellomvegen 110, alt etter som hva som er mest høvelig.

Generelt om koronavaksinen

Vaksinetilbudet i Tromsø
Tromsø kommune fikk de første dosene med koronavaksine den første uken i januar 2021. Antall vaksiner som Tromsø kommune får er bestemt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Hvor mange vaksinedoser vi mottar og når er ikke avklart, men Tromsø kommune vil tilby og utføre vaksinering når vi får leveranser. Mer informasjon om korona
Annen informasjon om koronasituasjonen og -håndteringen i Tromsø, testtilbud, regler og anbefalinger finner du på våre vår samleside om korona: Alt om korona

Personvern og vaksineregistrering/-bestilling

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?
 
Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og det er kommunene som har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer i anbefalte grupper som oppholder seg i kommunen. Kommunens ansvar for dette framgår Smittevernloven § 3–8.
 
For å kunne tilby vaksinen i tråd med Folkehelseinstituttet anbefalinger må vi samle inn og registrere personopplysninger om din helse.
 
Hvilke opplysninger samler vi inn?
 
 Vi ber deg oppgi følgende informasjon:
 • Kontaktinformasjon
 • Om du ønsker vaksine eller ikke.
 • Behov for transport
 • Navnet på din fastlege
 • Om du er helsepersonell eller har annen kritisk samfunnsfunksjon
 • Opplysninger om tidligere og nåværende helsetilstand
 • Eventuelle tidligere allergireaksjon ved vaksine
 
For å sikre kvalitet i innsamlingen benyttes et standardisert spørreskjema. Du vil få de samme spørsmålene enten du velger å bruke det av selvregistreringsløsningen via kommunens hjemmeside eller tar kontakt med oss via telefon. Svarene på spørsmålene skal bidra til at du blir riktig plassert i vaksinekøen.
 
Du vil motta en SMS ved fullført registrering. Når det nærmer seg din tur til å motta vaksine vil du motta en ny SMS der du blir bedt om å bestille time for vaksinering.

Hvem deles opplysningene med?

Opplysningene du oppgir når du registrerer deg er taushetsbelagt informasjon. Det er bare helsepersonell som har ansvar for å foreta prioriteringer og utføre vaksinering som vil ha tilgang til disse opplysningene internt.
 
Opplysningene vil bli lagret i kommunens digitale system for vaksinasjoner; Helseboka. Helseboka har tilgang til noen opplysninger, men kan ikke bruke disse til annet det som er skriftlig avtalt med kommunen gjennom en databehandleravtale.
 
Etter at du har fått vaksine er vi forpliktet til å melde dette til Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Meldeplikten framgår av SYSVAK- registerforskriften §§ 1–7 og 2–1. Når vaksinen er registrert i SYSVAK, vil din fastlege kunne søke opp din vaksinestatus.
 
Du se hvilke vaksinasjonsopplysninger som er registrert om deg selv og dine barn under 16 år i din kjernejournal: https://www.helsenorge.no/kjernejournal/
 
 
Lagringstid
Vaksinering er å anse som helsehjelp. Opplysningene vil bli journalført og lagret i tråd med pasientjournalforskriften.
 
 
 Hvilke rettigheter har du? 
 
 • Du har rett til innsyn
Du kan henvende deg til kommunen og be om å få innsyn i dine personopplysninger. Foreldre/ foresatte har rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om egne barn fram til de er 16 år. Dersom barnet er mellom 12 og 16 år skal det få uttale seg før innsyn eventuelt kan gis.

Vi vil svare på din henvendelse innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Du må derfor legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at du er den du er, og at ingen andre gir seg ut for å være deg.
 
 • Du har rett til korrigering 
Dersom du oppdager feilaktige personopplysninger om deg selv kan du kreve at vi korrigerer informasjonen. Kommunen skal også på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger.
 
 • Du har rett til å be om begrensning eller sletting 
Dersom du mener kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir begrenset eller slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven). 
 
 • Du har rett til å klage til Datatilsynet 
Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på Datatilsynets nettsider.
 
 • Kostnadsfrie rettinger 
Når du ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis, med mindre anmodningene dine er åpenbart grunnløse eller overdrevne.
 
 • Kontakt
Ønsker du å bruke deg av dine rettigheter kan du gjøre dette her.
 
Dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du sende e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller personvernombud@tromso.kommune.no.

Information in English


Enrol in the Covid-19 vaccination programme
The following information is of great importance to both you and your family. Please read the information below thoroughly. If you need help understanding the guidelines below, kindly seek assistance from your trusted ones, or call Tromsø municipality’s corona service desk line at 46 90 78 99. Operating hours are daily between 08.30 AM and 22.00 PM. You can also call Voksenopplæringa at 77 60 52 80.

Corona vaccine / COVID-19

The city of Tromsø will provide the Corona vaccine for people living in Tromsø.
The Corona vaccine is free.
All residents are strongly advised to register themselves and their family members for the vaccine. The vaccine reduces the chances of you falling ill, and protects both you, your family and your social environment. 
Both the covid-19 test and the vaccine are complementary. The vaccine is voluntary, but we strongly recommend that you and your family choose to be vaccinated. In order to gain further control of the outbreak, it is important that as many residents as possible are vaccinated and that individuals who are feeling unwell get tested. If you experience symptoms of Covid-19, you can book a test by calling Tromsø municipality’s corona service desk line. By getting yourself tested and vaccinated, you are contributing to the local community’s efforts to tackle the coronavirus.  

How to get vaccinated
Everyone above 18 years who want to enrol themselves in the vaccination programme can do so by registering online here, or by calling the corona service desk line. 
NOTE! Use your Bank-ID to register. If you do not have a Bank-ID, please follow this link to authorize one: Bank-ID activation.
If you face difficulties using or activating your Bank-ID, we recommend that you either call the corona service desk line or Voksenopplæringa for further assistance.
 • After registering, you can choose your preferred language to proceed with. Do so by using the Globe icon on the right at the top corner on the first website page.

   
 • A while after you have registered, you will get an opportunity to book a vaccination appointment date and time.
NOTE!
If you are on medications or in a poor health condition, it is advisable not to take the corona vaccine
. Questions regarding your health condition, medication or certain medical effects to your immune system should be addressed directly to your doctor.  

Need further help? 
Further advice and guidance can be found at Voksenopplæringa on Tuesdays and Fridays between 09.00 and 10.00 AM. All inquiries are confidential, meaning that only those assisting you will be put in charge and no one else.  
 
 Above 75 years old? 
Residents above 75 years old are granted priority. As from now on you can book a vaccination appointment if you are above 75 years old.
Booking an appointment can be done in one of the following ways: 
 • Call Tromsø municipality’s corona service desk line.

  NOTE! There might be very busy periods at the corona service desk line, so we strongly recommend that you book your appointment online if possible.
If you have received a text message sent earlier from the municipality of Tromsø inviting you to register for an appointment, you can follow the link in the message to register. The vaccination is being conducted at Mellomvegen 110. (Please follow the link for map location)

NOTE! Remember to have an identification card or passport with you. If you are under the home nursing care service, please ask your caretakers if you can get your Corona vaccination in your place of residence.


General information about corona vaccine
A short time after registration, you will receive a text message giving you the opportunity to book a vaccination appointment date and time. The vaccine must be given in two doses, over a 3 to 4 weeks period. The text message will also guide you through where and how to book your vaccine appointment time.
Receiving the text message may take a while, due to necessary priorities for residents with exposed health conditions and healthcare workers.


- Translated information about the official corona vaccine programme in Norway can be found here: Corona vaccine 1-2-3 Quick guides translated

- You can also find a variety of translated information about the vaccine and corona online by visiting HelseNorge.no and Norwegian Institute of Public Health.
 
Questions and answers regarding corona / Covid-19 and the vaccine programme are increasing in both public and social media. Some information might cause uncertainty.


We therefore advise our communities and its citizens to act according to the recommendations given by the government health authorities of Norway.
Recommendations by the Norwegian authorities are in line with the international guidelines.
 
Thank you for your attention!

Habari juu ya Kiswahili

Jiandikishe kwa ajili ya chanjo za korona
 
Hii ni taarifa muhimu kwako na familia yako. Ni muhimu usome yote na kuelewa. Kama hutaelewa habari hii, tafadhali omba msaada usaidiwe.
Muulize mtu unaye muamini, au piga simu Tromsø kommune simu ya korona: 46 90 78 99.
Saa za kufungua ni kutoka saa 08:30 mpaka saa 22:00 siku zote. Unaweza pia kupiga simu  shuleni (Voksenopplæringen) simu 77 60 52 80.
 
Chanjo ya kinga ya korona/covid-19
Tromsø imeanza kuwachanja wanaoishi Tromsø, sasa unaweza kujiandikisha wewe pamoja na familia yako ili mpate chanjo. Chanjo inapunguza hatari ya ugonjwa. Ukichanjwa, unajikinga wewe mwenyewe, familia yako na wale wote unaokuwa nao.
 
Kupimwa na kuchanjwa vyote ni bure. Ni hiari kuchanjwa, lakini tunashauri kuchanjwa. Huna haja ya kumona daktari wako kwa ajili ya chanjo za korona.
 
Kwa ajili ya kupunguza maambukizi katika jamii, ni muhimu walio wengi kuchanjwa na kupimwa kama una dalili za kuumwa. Kama una dalili za covid-19, unaweza kuagiza saa ya kupimwa kwenye simu ya korona ya Tromsø kommune. Kuchanjwa na kupimwa kama una ugonjwa, unachangia kwenye harambee ya taifa ya kupambana na virusi vya korona.
 
Namna ya kupata chanjo:
Wote wenye umri zaidi ya miaka 18 wanaweza kujiandikisha kama wanataka kuchanjwa. Hiyo unaweza fanya kwa kujiandikisha kwenye mtandao au kwa kupiga simu ya korona.
Bonyeza hapa ili ujiandikishe  ki mtandao au kidigitali.
 
NB! Kama una kitambulisho cha benki bank-ID , tumia hii kwa kujiandikisha. Huna kitambulisho cha benki? Hivi ndivyo unaweza kupata kitambulisho: Kom i gang med bank-ID (Anza kutengeneza bank-ID)
Kama unaona vigumu kupata kitambulisho cha benki (bank-ID), tunakushauri upige simu ya korona ya kommune au shuleni (voksenopplæringen)
 
 • Unaweza kubadilisha lugha baada ya kujiandikisha, kwa kubonyeza picha ya globus(icon)iliyopo juu upande wa kona ya kulia.
 • Baada ya kujiandikisha, muda si mrefu utapata uwezekano wa kuagiza saa ya kuchanjwa.
NB! Kama afya yako sio nzuri au unatumia dawa , inawezekana usipigwe chanjo za korona.
Kama una swali lolote kuhusu afya yako, ni dawa gani unazotumia na kama dawa hizo zinadhoofisha kinga ya mwili wako, lazima umuone  daktari wako.
 
Unadhani hii ni ngumu?
Unaweza kuja shuleni (Voksenopplæringa) kila siku ya  pili (jumanne) na siku ya tano (ijumaa) kati ya saa 03:00 (09:00) na 04:00 (10:00) kwa ajili ya kupata msaada.
Mapokezi na mazungumzo  yote yanashughulikiwa kwa siri, yaani hakuna wengine watajua zaidi ya hao watakao kupokea.
 
Una umri zaidi ya miaka 75?
Kama una umri zaidi ya miaka 75, utapata chanjo kwanza. Wote wenye umri zaidi ya miaka 75,wanaweza kuagiza kuchanjwa sasa hivi. Unaweza kuagiza kuchanjwa kwa njia mbili:
 
 • Kwa njia ya kuagiza kupitia mtandao wetu (bonyeza  maandishi hayo ya blu upande wa kulia):
Bestill time for koronavaksinering (omba saa ya kupata chanjo ya korona)
 • Piga simu yetu ya korona.NB! Inawezekana ikachukua muda simu ya korona kukupokea, kwa hiyo tunakushauri  uagize kupitia mtandaoni kama unaweza.  
Umewahi kupata meseji (SMS) kutoka Tromsø kommune ya kukualika uagize saa ya chanjo, unaweza pia kuagiza saa kwa kubonyeza kwenye kiungo kwenye maneno.
Chanjo zinafanyiwa Mellomvegen 110 (bonyeza kwenye kiungo cha ramani. NB! Kumbuka kwenda na kitambulisho chochote chenye picha yako. Kama una wasaidizi wa nyumbani (hjemmetjeneste), waulize kama unaweza kupatiwa chanjo ukiwa nyumbani.
 
Ni lini zamu yako kama hujafikisha miaka 75?
Baada ya kujiandikisha, mnamo muda wa saa moja  utapata meseji (SMS)kwenye simu yako kama unaweza kuagiza saa ya kupata chanjo. Wote watakaochanjwa, watapewa chanjo mbili, moja na ingine baada ya wiki tatu hivi.
Katika meseji  (SMS) utaambiwa lini na wapi utaweza kuagiza saa ya chanjo ya korona.
Inaweza kuchukua muda kidogo kabla hujapata meseji. Wale ambao wanasumbuliwa na maradhi pamoja na wafanya kazi wa afya, watapata chanjo kwanza.
 
Maswali ya kawaida kuhusu chanjo za korona
  (chanjo za korona kwenye 1-2-3- katika lugha mbalimbali)   (kwenye mtandao wa Afya ya wananchi)
 
Kuna maswali mengi juu ya korona/covid-19 na chanjo, na mtu anaweza kusoma ushauri wa kila aina kiasi kwamba mtu akawa na mashaka, kwa mfano  kenye mitandao ya jamii. Wote tunawashauri kufuata ushauri  unaotoka wizara na kurugenzi za afya za taifa. Hizi ni taarifa kama zinazo tolewa na Mashirika ya afya ya kimataifa.

Xog ku qoran af-soomaali

Iskuu soo diwaangeeli tallaalka koronada
Tani waa warbixin muhiim ah loogu talagalay adiga iyo qoyskaaga. Waa muhiim inaad wax walba aqriso oo aad fahanto. Haddii aadan fahmin warbixintan, fadlan raadso caawimaad. Weydii qof aad ku kalsoon tahay, ama wac taleefanka koronada ee degmada Tromsø: 46 90 78 99. Saacadaha ay furan yihiin waa 08:30 ilaa 22:00 maalin kasta. Waxaad sidoo kale wici kartaa Voksenopplæringen taleefanka 77 60 52 80.

Tallaalka ka hortmarka koronada / covid-19
Tromsø waxay bilaween inay talaalan kuwa ku nool Tromsø, hadana waxad diiwaangalin kartaa adiga iyo qoyskaaguba si aad u heeshin tallalku. Tallaalku wuxuu yareeyaa halista cudur. Markaad is tallaasho, waxaad badbaadinaysaa naftaada, qoyskaaga iyo kuwa aad la joogto.
 
Labadaba, tallaalka koronada iyo baaritaanka koronada waa bilaash. Tallaalku waa ikhtiyaari, laakiin waanu kugula talinaynaa. dhakhtarkaaga qaska kaa ma laa xiriri kartid arrinta kuu sabsan talaalka koronda.
 
Si loo xakameeyo jiraada bulshada dhexdeeda, waxaa muhiim ah in dad badan intii suurtagal ah la tallaalo iyo inaad is baartid haddi aad xanuun dareento. Haddii aad leedahay calamadu lagu garto covid-19, waxaad ballan ka qabsan kartaa ballan si laguugu sameeyo taleefanka koronada ee degmada Tromsø. Marki aad is-taalasho, iyo iska-bartid jiirada, waxaad ka qayb qaadaneysaa dagaallanka bulshada oo laa iska dhifaacayo korona viruska.
 
Sida loo helo tallaalka:
 Qof kasta oo ka weyn da'da 18 sano waa inuu isdiiwaangaliyo haddii uu doonayo inuu heelo tallaalka. Tani waxaad ku sameyn kartaa dijitaal ahaan ama adigoo soo wacaya taleefanka corona.
Halkan tabo si aad isku diiwaangeliso dijitaal ahaan.
 
MUHIM! Haddii aad leedahay aqoonsi bangi, isticmaal si aad isu diiwaangeliso. Ma lihid aqoonsi bangi? Sidaan ayaa uu heeli karta: soo bilow aqoonsigaaga bangiga.
Haddii ay kugu adkaato inaad hesho aqoonsi bangi, waxaan kugula talineynaa inaad wacdo taleefanka koronoda ee degmada ama waxbarashada dadka waaweyn (Voksenopplæringa).
 
 • marki aad isdiiwaangeliso ka dib, Waxad sawirka kowaad ka beddeli kartaa luqadda, waa inaad rixda calamada adduunka ee geeska midig ee kore.[MY1] 
 • Marki aad isdiiwaangasho, waxada waqti kadib heli doontaa fursad inaad ballansato balanta talaalka.
 
MUHIM! Haddii aad caafimaad ahaan liidato ama aad qaadanayso daawo, waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn inaad qaadato tallaalka koronada. Haddii aad su'aalo ka qabtid caafimaadkaaga, daawooyinka aad isticmaasho iyo haddii daawooyinka aad isticmaasho ay daciifiyaan habka difaaca jirka, waa inaad la hadashaa takhtarkaaga qaaska.
 
Tani maa kula adag tahay?
 Adiiga waxaad imaan kartaa meesha waxbarashada dadka waaweyn (Voksenopplæringa) maalmaha talaadada iyo jimcaha inta udhaxeysa 09:00 ilaa 10:00 sii aad u heesho caawimaad.
 Dhammaan xariir waxaa loo xaalina si qarsoon, taas oo macnaheedu tahay in cid kale oo aan ahayn kuwa aad warbixn kaa laa hadashay aysan ogaan doonin.


Ma ka weyn tahay 75 sano?
 Haddii aad ka weyn tahay 75 sano, waxaad kuu hor mareeysa tallaalka. Qof kasta oo da'diisu ka weyn tahay 75 sano wuxu ballansan karaa ballan tallaalka hadda. Waxaad ku ballansan kartaa laba siyaabood:
 
 •  Adigo ciwanka dijitalka oo balamaha isticmaaleysid (riix qoraalka buluugga ah ee dhinaca midig): Ballanso tallalka koronada
 • Adigo wactid taleefanka koronada.MUHIM! Waxa jiri kara wakhti sugitaan ah oo aad ku dhex mari karto taleefanka koronada, markaa waxaan kugula talineynaa inaad ka dalbatid ballan ciwanka dijitalka haddi ay surtgaal tahay.
 
Haddii aad horey uga heshay fariin qoraal ah (SMS) degmada Tromsø oo leh casuumaad inaad ballan qabsato, waxaad sidoo kale ballansan kartaa ballan adigoo tabanayo  xiriirka ku jira farriinta qoraalka.Tallaalku wuxuu ka dhacayaa Mellomvegen 110 (tabo xixirka si aad uu aragtid meesha). MUHIM! Xusuusnow inaad la timaadid aqoonsi leh sawirkaga! Haddii aad guriga ku haysato daryeel, weydii inaay surtaagal tahay inaa guriga lagugu tallaalo.
 
Haddii aad ka yar tahay 75: Goorma waye xilligaaga?
 Marki aad isdiiwaangaliso, xoogaa kadib waxaad taleefankaaga ka heli doontaa farriin qoraal ah (SMS), kuu sabsab inaad ballansan karto ballan si aad tallaalka uheeshid. Qof kasta oo la tallaalayo waa inuu qaataa laba qiyaasood, oo ay u dhexeyso toddobaadyo. Farriinta qoraalka ah ayaa lagugu wargalin doonaa meesha iyo sida loo ballansado ballanta tallaalka koronada. Waqti ayey qaadan kartaa intaa aad kaa heleysid fariin qoraal ah. Kuwa laga cabsanayo inuu kuu dhaco cudurka, xirfadlayaasha caafimaadka ayaa marka hore la siinaayaa tallaalka.
 

Warbixin guud oo ku saabsan tallaalka koronada

 
Waxaa jira su'aalo badan oo ku saabsan koronada / covid-19 iyo tallaalka, waxaadna aqrin kartaa talooyin kala duwan oo amni darro kaa dhigayo, oo ay ku jiraan ciwamadaha bulshada. Waxaan taalo kaa dhibeeyna in qof walba uu raaco talooyinka ka imanaya hey'adaha caafimaadka ee Norwey. waxay la mid yihiin kuwa ay bixiyaan hay'adaha caafimaadka caalamiga ah.
 

Türkçe bilgiler

Korona aşısı için kaydolun      
Bu yazı  sizin ve aileniz için önemli bilgiler içermektedir. Yazılan her şeyi okumanız ve anlamanız önemlidir. Bilgileri anlamadıysanız, lütfen bunun için yardım isteyin. Güvendiğiniz birine sorun veya Tromsø belediyesinin korona telefonunu arayın: 46 90 78 99. Açılış saatleri her gün 08: 30-22: 00. İsterseniz Yetişkinler için eğitim/Voksenopplæring`inide 77 60 52 80 telefon numarasından arayabilirsiniz.

Corona / covid-19'a karşı aşı 
Tromsø Belediyesi, Tromsø'da  yaşayanları aşılamaya başladı ve şimdi siz ve aileniz aşı olmak için kaydolabilirsiniz. Aşı hastalık riskini azaltır. Aşı olduğunuzda kendinizi, ailenizi ve beraber olduğunuz kişileri korursunuz.
Hem korona aşısı hem de korona testi ücretsizdir. Aşı olmak gönüllüdür, ancak biz olmanızı tavsiye ediyoruz. Korona aşısı yaptırmak istiyorsanız, bunu doktorunuza danışmayınız.
Toplumdaki enfeksiyonu kontrol altına almak için, olabildiğince çok insanın aşı olması ve kendinizi hasta hissettiğinizde test yaptırmanız önemlidir. Eğer covid-19 semptomlarınız varsa, Tromsø belediyesinin korona telefonundan test yaptırmak için randevu alabilirsiniz.
Kendinize aşı yaptırarak ve hastalık için kendinizi test ettirerek, toplumun korona virüsle mücadelesine katkı sağlamış oluyorsunuz.

Aşı nasıl yapılır:    
18 yaşın üzerindeki herkes aşı olmak istiyorsa kayıt yaptırmalıdır. Bunu dijital olarak veya korona telefonunu arayarak yapabilirsiniz.
Dijital kayıt olmak için burayı tıklayın.
Öneriler ! Sizin bir Bank-ID  varsa, kaydolmak için bunu kullanın. Bank-ID’ niz yokmu? Bu şekilde elde edebilirsiniz: Bank-ID ile başlayın.
Bank-ID almakta zorlanıyorsanız, belediyenin korona telefonunu veya Yetişkinler için eğitim/Voksenopplæring’ini aramanızı öneririz.
• Kayıt olduktan sonra sağ üst köşedeki küre simgesine tıklayarak ilk görüntüdeki dili değiştirebilirsiniz.
• Kaydolduktan  bir süre sonra aşı için randevu alma fırsatına sahip olacaksınız. 
Öneriler ! Sağlığınız kötüyse veya ilaç kullanıyorsanız korona aşısı yaptırmaya gerek olmayabilir. Kendi sağlığınız için, hangi ilaçları kullandığınız ve kullandığınız ilaçların bağışıklık sisteminizi zayıflatıp zayıflatmadığı hakkında sorularınız varsa doktorunuzla görüşmelisiniz.
 
 Bunu zor mu buluyorsunuz? 
Yetişkinler için eğitim/Voksenopplæring’ine Salı ve Cuma günleri 09:00 ile 10:00 saatleri arasında bu konuda yardım almak için gelebilirsiniz.
Tüm sorular gizli tutulur, yani sorgunuzu alanlardan başka hiç kimse bilmeyecektir.

75 yaşından büyük müsün?  
75 yaşın üzerindeyseniz önce aşı siz olacaksınız. 75 yaşın üzerindeki herkes şu anda aşı için randevu alabilir. İki şekilde randevu seçebilirsiniz:
Dijital randevu hizmetimiz aracılığıyla (sağdaki mavi metne tıklayın): Korona aşısı için randevu alın  
Korona telefonumuzu arayın. Öneriler ! Korona telefonunda iletişim kurmak için biraz bekleme süresi olabilir, bu nedenle eğer yapabilirseniz dijital randevu hizmetimiz aracılığıyla randevu almanızı  öneririz.
Daha önce Tromsø belediyesinden randevu alma davetiyle birlikte bir metin mesajı (SMS) aldıysanız, metin mesajındaki bağlantıya tıklayarak da randevu alabilirsiniz. Aşılama Mellomvegen 110 'da gerçekleşecektir (harita için bağlantıya tıklayın). Öneriler ! Yanınızda fotoğraflı kimlik getirmeyi unutmayın! Evde bakımınız varsa, aşıyı evde yaptırıp yaptıramayacağınızı sorun.

75 yaşın altındaysanız: Sizin sıranız ne zaman? 
Kaydolduktan sonra, telefonunuza bir süre sonra aşı olmak için randevu alabileceğiniz bir metin mesajı (SMS) alacaksınız. Aşı olan herkes birkaç hafta arayla ikinci dozu olacaktır. Metin mesajında, korona aşısı için nerede ve nasıl randevu alacağınız konusunda bilgilendirileceksiniz.
Mesajı almanız biraz zaman alabilir. Hastalığa en yatkın olanlar ve sağlık çalışanları ilk önce aşı olacaktır.

Korona aşısı hakkında genel bilgiler  
• Norveç'teki korona aşısına  ait bilgilendirme çeşitli dillerde olmak üzere burada bulunabilir: 1-2-3- farklı dillerde korona aşısı. 
HelseNorge.no'da
ve Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nün web sitesinde aşı ve korona hakkında birçok dilde detaylı bilgiler de bulacaksınız.
Hem korona / covid-19 hem de aşı hakkında birçok soru vardır ve sosyal medya da dahil olmak üzere sizi güvensiz kılan çeşitli tavsiyeleri okuyabilirsiniz buda sizin kafanızı karıştırabilir. Herkesin Norveç sağlık otoritelerinden gelen tavsiyelere uymasını tavsiye ederiz. Bu tavsiyeler, uluslararası sağlık otoriteleri tarafından sağlananlarla aynıdır.

Информация на русском языке

Зарегистрируйтесь на вакцинацию от коронавируса
Это важная информация для Вас и Ваших близких. Важно, чтобы Вы всё прочитали и поняли. Если что-то остаётся непонятным, просим Вас обратиться за помощью. Вы можете спросить того, кому Вы доверяете или позвонить по корона-телефону Тромсё коммуны: 46 90 78 99. Режим работы с 8:30 до 22:00 ежедневно. Вы также можете позвонить в Школу для взрослых (Voksenopplæringa) по телефону 77 60 05 80.

Вакцинация от коронавируса / Covid-19
В Тромсё началась вакцинация от коронавируса тех, кто проживает в Тромсё, и Вы можете зарегистрировать себя и свою семью на получение вакцины. Вакцина снижает риск заболевания. Когда Вы вакцинируетесь, Вы защищаете самого себя, свою семью и своих близких.
Вакцинация от коронавируса и тестирование на коронавирус бесплатные. Вакцинирование добровольное, но мы советуем Вам вакцинироваться. Вам не обязательно консультироваться со своим лечащим врачом для того, чтобы вакцинироваться от коронавируса.
Для установления контроля над распространением заражения в обществе важно, чтобы как можно больше людей вакцинировались от коронавируса и тестировались, когда чувствуют, что болеют. Если у Вас есть симптомы covid-19, Вы можете заказать время для тестирования по корона-телефону Тромсё коммуны. Вакцинируясь и тестируясь на коронавирус, Вы принимаете участие в общественном субботнике по борьбе с коронавирусом.

Получить вакцину можно следующим образом:
Все лица старше 18 лет должны зарегистрироваться, если они хотят вакцинироваться. Это можно сделать по интернету или позвонив по корона-телефону.
Нажните сюда, чтобы зарегистрироваться через интернет.
На заметку! Для регистрации Вам потребуется BankID. Если у Вас нет BankID, Вы можете получить его, пройдя по ссылке: Получить BankID
Если Вам сложно получить BankID, то мы советуем Вам связаться с нами по корона-телефону или Школой для взрослых.
 • Вы можете изменить язык на первом слайде после того, как Вы зарегистрировались, нажав на символ «глобуса» в правом верхнем углу.
 • После того, как Вы зарегистрируетесь, Вы получите через некоторое время возможность заказать время на вакцинацию.
На заметку! Если у Вас есть проблемы со здоровьем, или Вы пользуетесь медицинскими препаратами, возможно, Вы не должны вакцинироваться. Если у Вас есть вопросы по поводу состояния Вашего здоровья, какими медицинскими препаратами Вы пользуетесь и ослабляют ли эти препараты Ваш иммунитет, Вы должны проконсультироваться с Вашим лечащим врачом.

Вы считаете, что это сложно?
Вы можете прийти в Школу для взрослых во вторник и в пятницу с 09:00 до 10:00 часов и получить помощь.
Все обращения рассматриваются конфиденциально. Это значит, что никто другой, кроме того, кто принимает Ваше обращение, не будет об этом знать.

Вы старше 75 лет?
Если Вы старше 75 лет, Вы получите вакцину в первую очередь. Все лица старше 75 лет могут заказать время на вакцинацию уже сейчас. Вы можете заказать время двумя способами:
 • Через нашу цифровую службу заказов (нажмите на синий текст): Заказать время на вакцинацию от коронавируса
 • Позвонив на наш корона-телефон. На заметку! Возможно, время ожидания ответа на корона-телефоне может занять какое-то время, поэтому мы советуем Вам заказать время через нашу цифровую службу заказов, если у Вас это получается.
Если Вы ранее получали текстовое сообщение (СМС) от Тромсё коммуны с приглашением для заказа времени, Вы также можете заказать время, нажав на ссылку в текстовом сообщении. Вакцинация проходит по адресу Mellomveien 110 (нажмите на ссылку для перехода на карту). На заметку! Не забудьте взять с собой удостоверение личности с фотографией. Если Вы пользуетесь социальной службой по уходу, узнайте у них возможно ли Вам получить вакцину дома.

Если вы младше 75 лет. Когда подойдёт Ваша очередь?
После того, как Вы зарегистрировались, Вы получите через некоторое время текстовое сообщение (СМС) на Ваш телефон о том, что Вы можете заказать время для получения вакцины. Все, кто вакцинируются, должны получить две дозы с промежутком времени в несколько недель. В текстовом сообщении Вы получите информацию о том, где и как Вы можете заказать время на вакцинацию от коронавируса.
Может пройти некоторое время перед тем, как Вы получите текстовое сообщение. Те, кто более предрасположен к различным заболеваниям, и медицинские работники получат вакцину первыми.

Общая информация о вакцинации от коронавируса
Информацию на разных языках о вакцинации от коронавируса в Норвегии Вы можете найти здесь: Корона вакцина в двух словах - на различных языках
Вы также найдёте много полезной информации о вакцине и коронавирусе на разных языках на странице HelseNorge.no и Института общественного здоровья
Возникает много вопросов о коронавирусе и вакцине, и мы можем найти самые разные советы среди прочего в социальных сетях, что делает нас немного неуверенными. Мы рекомендуем Вам следовать советам Норвежских органов здравоохранения. Эти советы такие же, как и советы, даваемые международными органами здравоохранения.

المعلومات باللغة العربية

سجل نفسك لأخذ لقاح الكورونا:                                                                            
  معلومات مهمة لك ولعائلتك. من المهم جدا ان تقرا كل شيء وان تفهمه. إذا لم تفهم   المعلومات فإننا نطلب منك ان تطلب المساعدة. اسال احدا تثق به، او اتصل على هاتف الكورونا في بلدية ترومسو:٤٦٩٠٧٨٩٩                             
  اوقات الدوام من ٨:٣٠ حتى ٢٢:٠٠ كل الايام. تستطيع ايضا الاتصال بمدرسة تعليم البالغين على الرقم ٧٧٦٠٥٢٨٠
لقاح ضد الكورونا/كوفيدـ١٩.                                                                                 
 بدأت بلدية ترومسو بتلقيح سكان ترومسو، والان تستطع انت وعائلتك تسجيل انفسكم لأخذ اللقاح. يقلل اللقاح خطرالاصابة بالمرض. عندما تقوم بأخذ اللقاح فإنك بذلك تحمي نفسك، عائلتك وكل الذين انت معهم.                                                                                                             
كل من لقاح الكورونا واختبار الكورونا مجاني. إن اخذ اللقاح اختياري ولكن نحن ننصح به. ليس عليك التواصل مع طبيبك من اجل اللقاح.                                                                              
للسيطرة على انتشار العدوى في المجتمع فانه من المهم ان يتلقى الاكثرية اللقاح وان تقوم بالاختبار عندما تشعرانك مريض. هل لديك اعراض كوفيدـ١٩, تستطيع حجز موعدلاجراء الاختبار بالاتصال على هاتف الكورونا في بلدية ترومسو. من خلال التلقيح واجراء الاختبار فإنك تساهم في العمل التطوعي في المجتمع لمواجهة فيروس الكورونا.                                                                                      
   هكذا تحصل على اللقاح:                       
 سوف يقوم كل شخص فوق ال ١٨ عاما بتسجيل نفسه إذا كان يرغب بأخذ اللقاح. يمكنك القيام بذلك الكترونياً أو بالاتصال على رقم الكورونا.
اضغط هنا للتسجيل الالكتروني.
Klikk her for å registrere deg
ملاحظة: إذا كنت تملك هوية تعريف البنك تستطيع استخدام الرابط أعلاه.
اما إذا لم تكن تملك هوية تعريف البنك؟ يمكنك الحصول عليها هنا:
                                                                                                            Kom i gang med bank-ID.
إذا كنت تشعر أنه من الصعب الحصول على هوية تعريف البنك ننصحك بالاتصال على هاتف الكورونا أو مدرسة تعليم الكبار.
. تستطيع تغيير اللغة بعد أول صورة عند تسجيل نفسك بالضغط على رمز الكرة الأرضية في أعلى الزاوية اليمنى.
. عندما تقوم بتسجيل نفسك ستتاح لك الفرصة بعد حين لحجز موعد لأخذ اللقاح.
ملاحظة: إذا لم تكن بصحة جيدة أو إذا كنت تستخدم الأدوية فمن الممكن ألا تتلقى اللقاح. هل لديك أسئلة عن حالتك الصحية أو عن الأدوية التي تستخدمها فيما إذا كانت تضعف جهازك المناعي، يجب عليك التحدث مع طبيبك.
 
هل تعتقد أن هذا صعب؟
تستطيع القدوم إلى مدرسة تعليم الكبار أيام الثلاثاء والجمعة بين الساعة ٠٩:٠٠ والساعة ١٠:٠٠ للحصول على المساعدة.                                                                                  
  يتم التعامل مع جميع الاستفسارات بسرية تامة مما يعني أنه لن يعرف أحد غير أولئك الذين يتلقون استفسارك.                                                                                                       
هل عمرك يزيد عن ٧٥ عاما؟                                                                                
إذا كان عمرك أكثر من ٧٥ عاما يمكنك الحصول على اللقاح أولا. يمكن لأي شخص فوق سن ٧٥ عاما حجز موعد لقاح فعليا. يمكنك الحجز بطريقتين:
*عبر خدمة الحجز الالكتروني لدينا (انقرعلى النص الأزرق)
 •  
                    
 
*اتصل على هاتف الكورونا. قد يكون هناك وقت للوصول إلى هاتف الكورونا لذلك نوصيك بالطلب عبر خدمة الطلب الالكتروني إذا تمكنت من ذلك.
 
هل تلقيت رسالة نصية من بلدية ترومسو متضمنة دعوة لأخذ اللقاح يمكنك ايضا حجز موعد بالضغط على الرابط الموجود في الرسالة النصية.
يتم إعطاء اللقاح في العنوان التالي.
Mellomvegen 110
اضغط على العنوان من أجل الخريطة.
ملاحظة: تذكر أن تأخذ معك هويتك وجواز السفر.
هل تحصل على خدمة المنزل الصحية؟ اسالهم إذا كان بإمكانك أخذ اللقاح
 
إذا كنت اقل من ٧٥عاما: متى يحين دورك؟
  بعد أن قمت بتسجيل نفسك سوف تتلقى بعد حين رسالة نصية على هاتفك أنك تستطيع حجز موعد لأخذ اللقاح. سيتلقى جميع الذين سيأخذون اللقاح جرعتين بفاصل عدة أسابيع بينهما. سيتم إعلامك في الرسالة النصية عن موضع وكيفية حجز موعد لأخذ لقاح الكورونا.                                        
قد يمضي قليل من القت قبل أن تتلقى الرسالة النصية. يتم إعطاء اللقاح للأشخاص الأكثر عرضة لخطر المرض وأخصائي الرعاية الصحية أولا.
بشكل عام عن اللقاح:
*تجد معلومات عن عروض اللقاح في النرويج بلغات مختلفة هنا:
 •  
 
 
 
*تجد ايضا معلومات جيدة عن اللقاح والكورونا بلغات مختلفة في المواقع:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/
 
https://www.helsenorge.no
 
هناك العديد من الأسئلة حول كل من الكورونا واللقاح يمكنك قراءة العديد من النصائح التي تجعلك غير متأكد بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. نوصي بأن يتبع الجميع النصائح التي تأتي من السلطات الصحية النرويجية وهي نفس الإرشادات التي تقدمها السلطات الصحية الدولية.
 

Sámegillii

Čálit iežat koronaboahkuheapmái
Dát dieđut leat dehálaččat dutnje ja iežat bearrašii. Lea dehálaš ahte áddet sisdoalu. Jos it ádde dieđuid, de áinnas jeara veahki geas nu geasa luohtát, dahje riŋges Romssa suohkana koronatelefovdnii 46 90 78 99 mii lea rabas juohke beaivve gaskal 08:30 ja 22:00. Don maid sáhtát riŋget rávesolbmuidoahpahussii mas nummir 77 60 52 80.
 
Boahkuhuvvot korona/covid-19 vuostá
Romssa suohkan lea boahkuhišgoahtán suohkana ássiid, ja dál sáhtát čálihit iežat ja bearrašat boahkuheapmái. Boahkuheapmi unnida njoammunvára. Go boahkuhuvvot de suodjalat iežat, bearrašat ja guoimmát.
 
Sihke boahkuheapmi ja koronaiskkadeapmi leat nuvttá. Ii leat bággu boahkuhuvvot, muhto ávžžuhuvvo. It dárbbaš váldit oktavuođa doaktáriin jos háliidat boahkuhuvvot.
 
Unnidan dihtii njoammunvára servvodagas de lea dehálaš ahte nu ollu olbmot go vejolaš boahkuhuvvojit, ja iskkaduvvojit go leat buozus. Jos dus leat dávdadovdomearkkat covid-19 hárrái, de áinnas tiŋgo iskkusáiggi koronatelefovnna bokte. Go boahkuhuvvot ja iskkaduvvot, de eastadat njoammuma.
 
Ná boahkuhuvvot:
Jos leat boarráset go 18 jagi de galggat čálihit (registreret) iežat jos háliidat boahkuhuvvot. Dan sáhtát sihke digitálalaččat ja koronatelefovnna bokte. Deaddil dákko čálihit iežat digitálalaččat.
 
FUOM! Geavat bank-ID go čálihat iežat. Jos dus ii leat bank-ID, ná oaččut dan: Álggat bank-ID (čilgehus dárogillii).
 
 • Digitála čálihanskovis sáhtát lonuhit giela vuosttaš govas jos deaddilat máilmmispáppaža olgeš bealde bajit čiegas.
 • Go leat beassan sisa digitála čálihanskovvái, de oaččut vejolašvuođa tiŋgot tiimmu boahkuheapmái.
 
 
Jos lea váttis fidnet bank-ID, de ávžžuhit ahte riŋget suohkana koronatelefovdnii dahje rávesolbmuidoahpahussii.
 
FUOM! Lea vejolaš ahte eat sáhte du boahkuhit jos dus lea heajos dearvvašvuohta dahje geavahat dihto dálkasiid. Gulaskutta iežat doaktáriin jos ležžet gažaldagat dálkasiid ja iežat dearvvašvuođa birra, earret eará dálkasiid liigečuozahusaid birra.


Lea go dát váttis du mielas?
Bivdde áinnas veahki rávesolbmuidoahpahusas maŋŋebárggaid ja bearjadagaid gaskal tii 09:00 ja 10:00. Nummir lea 77 60 52 80. Rávesolbmuidoahpahus meannuda oktavuođaid jávohisvuođageaskkuin. Dat mearkkaša ahte ii oktage eará oačču dieđuid du birra.

Leat go 75 jagi dahje boarráset?
Boahkuhanfálaldat vuorohuvvo vuosttažettiin dutnje gii leat 75 jagi dahje boarráset, ja don sáhtát dál juo tiŋgot boahkuhantiimmu alccet. Ná sáhtát tiŋgot:
 
 • Deaddil dákko tiŋgot tiimmu digitála tiŋgonbálvalusa bokte, dahje;
 • Riŋges suohkana koronatelefovdnii. FUOM! Sáhttá ádjánit ovdal go fástiduvvo. Danin ávžžuhit ahte tiŋgot digitála bálvalusa bokte jos máhtát.
 
Jos leat ovddalgihtii ožžon teakstadieđu (SMS) Romssa suohkanis, mas don bovdejuvvot tiŋgot boahkuhantiimmu, de lea maiddái vejolaš tiŋgot neahttačujuhusa (liŋkka) bokte maid gávnnat teakstadieđus.
 
Boahkuheapmi čađahuvvo Mellomvegen 110:s Romssasullos, gos oahpaheaddjiallaskuvla lei ovdal (deaddil čujuhusa nu ahte oainnát kárttas gokko lea). FUOM! Muitte váldit mielde persovdnaduođaštusa mas lea govva!
 
Jos dus lea ruovttubálvalus, jeara áinnas ruovttubálvalusdivššáris beasatgo boahkuhuvvot ruovttus.

Jos leat nuorat go 75 jagi: Goas lea du vuorru?
Don oaččut teakstadieđu (SMS) veahá maŋŋá go leat čálihan (registreren) iežat. Teakstadiehtu muitala ahte sáhtát tiŋgot boahkuhantiimmu ja mo dan dagat. Buohkat geat boahkohuvvojit fertejit guokte boahkuhandosa oažžut. Maŋŋá go leat vuosttaš dosa ožžon, de fertet vuordit moadde vahku ovdal go nuppi dosa oaččut.
 
Fuomášuhttit ahte maŋŋá go leat čálihan boahkuheapmái, de soaitá ádjánit ovdal go oaččut teakstadieđu mas bovdejuvvot boahkuhantiimmu tiŋgot. Dearvvašvuođabargit ja olbmot geat buhcet boahkuhuvvojit vuosttažettiin.
 
Obbalaččat koronaboahkuheami birra  
Leat olu gažaldagat ja rávvagat sihke korona/covid-19 birra ja boahkuheami birra, earret eará sosiála mediain. Mii ávžžuhit ainge ahte čuovut Norgga dearvvašvuođaeiseválddiid rávvagiid. Dat leat seamma rávvagat máid riikkaidgaskasaš dearvvašvuođaeiseválddit addet.

For helsepersonell

Under denne fanen vil du som er helsepersonell i Tromsø, også du som er ansatt for private aktører, finne info som er særskilt aktuelt for deg.
 
20 prosent av vaksinene kan gis til helsepersonell
Folkehelseinstituttet har besluttet at inntil 20 % av tildelte vaksiner kan brukes på Helsepersonell, basert på en prioriteringsrekkefølge som kommunen selv må utarbeide. Tromsø kommune har satt ned en partssammensatt arbeidsgruppe som har utarbeidet lista som er oppført under. Siden vaksinene blir sendt ut til kommunene på kort varsel vil det bli besluttet uke for uke hvor mange vaksinedoser som skal brukes på helsepersonell, og hvem som skal få tilbudet den kommende uken. For de gruppene på lista som er sammensatt, slik som personell i hjemmetjenesten, vil det bli utarbeidet intern prioriteringsliste.

Vaksinetype
Fra uke 8 er det AstraZeneca-vaksinen som benyttes til helsepersonell. Unntaket her igjen er helsepersonell over 65 år eller med følgende kroniske tilstander:
 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
Kommunalt ansatt helsepersonell over 65 år eller med disse tilstandene må melde seg til Arbeidsmiljøtjenesten som vil holde oversikt og sikre at de får rett vaksine.
 
For private som skal vaksineres tar vi dette med den enkelte virksomhet når tiden for å ta vaksine er inne.

 
Kommunalt ansatt helsepersonell
Mange av de kommunalt ansatte helsepersonellet vil få tilbud om vaksinasjon i regi av arbeidsgiver. Men dette vil sannsynligvis kun gjelde helsepersonell i pasientnært arbeid. Det vil også kunne være grupper av kommunalt ansatt helsepersonell som må få tilbud om vaksine på egne vaksinasjonsdager på Mellomvegen 110, som er lokalene til den gamle lærerhøgskolen. Vi anbefaler derfor alle som ikke har blitt vaksinert, eller som ikke har fått beskjed om at de kommer til å få vaksine, om å registrere seg i kommunens digitale vaksineregistrering.
 
Helsepersonell i private virksomheter
Tromsø kommune har også ansvar for å tilby vaksine til helsepersonell i private virksomheter som ikke har avtale med UNN eller Helse nord. Helsepersonell i disse gruppene vil sannsynligvis få tilbud om vaksinasjon på egne vaksinasjonsdager på Mellomvegen 110, og bør derfor registrere seg i kommunens digitale vaksineregistrering.
 
Helsepersonell ansatt på UNN
UNN har selv ansvaret for å vaksinere prioritert helsepersonell. Dette gjelder også helsepersonell i private virksomheter som har avtale med UNN. Helsepersonell som er ansatt på UNN, uten å være prioritert for vaksine eller som er usikker på om man er prioritert for vaksine, kan registrere seg i kommunens digitale vaksineregistrering. Man må da registrere seg som vanlig innbygger (ikke helsepersonell) og vil da bli prioritert på linje med den øvrige befolkningen, det vil si på bakgrunn av alder og eventuelle kroniske sykdommer.
 
Oversikt over prioriterte grupper for helsepersonell i kommunen:
 1. Personell i legevakt, inkludert luftveisklinikk (vaksinering fullført)
 2. Personell på sykehjem (vaksinering pågår)
 3. Personell på Helsehuset (vaksinering pågår)
 4. Personell på fastlegekontor
 5. Personell i koronateamet
 6. Beredskapsklinikk tannhelsetjenesten
 7. Personell i hjemmesykepleien
 8. Personell på teststasjon
 9. Personell i seksjon for oppfølgingstjenesten
 10. Personell i Enhet for psykisk helse og rus
 11. Personell i Smittesporingsteamet
 12. Kommuneoverleger
 13. Tverrfaglig ressurs, Seksjon for barn og familie
 14. Tannhelsetjenester
 15. Personell i koronavaksineringen
 16. Personell i jordmortjenesten
 17. Personell på helsestasjon
 18. Fysio-/ergoterapeuter
 19. Private helsevirksomheter uten avtale med det offentlige
 20. Bedriftshelsetjenester
 21. Kommunale saksbehandlere    

Kriteriene som er vektlagt i prioriteringen er:
 1. Økt smitterisiko fra uoppdagede, smittede pasienter i førstelinja
 2. Økt smitterisiko med kjent smittede pasienter og risikable prosedyrer
 3. Personell som er kritisk vanskelig å erstatte hvis isolering/ karantene
 4. Personell i nødvendige tjenester som det er større etterspørsel etter ved økt covid-19- smitte.
 Kriteriene vil også benyttes til prioriteringer innad de noen gruppene.