«Krisesenteret 40 år» markeres i form av en dagskonferanse i teaterfoajeen på Hålogaland teater.

Konferansen er gratis, åpen for alle, og tar opp viktige temaer som vold mot kvinner, vold i nære relasjoner, hvordan volden påvirker barna, og hvordan man jobber på et krisesenter.

Senterleder Hanne Stenvaag ønsker velkommen.


Startet som ildsjelarbeid

– Krisesentrene har en spesiell historie. De ble startet opp som en viktig del av kvinnebevegelsen på 1970-tallet, da man satte fokus på vold mot kvinner, noe som var et tabuemne. Mange kvinner har jobbet frivillig på krisesenteret i Tromsø gjennom mange år. Gradvis har det offentlige tatt større ansvar for krisesentertilbudet, sier Stenvaag, og peker blant annet på at krisesenteret hun leder er blitt kommunal i år.

– Å forebygge vold i nære relasjoner, og ha et tilbud til dem som er utsatt for det, er blitt et viktig offentlig ansvar. Vi vil ta med oss engasjementet krisesenteret har vært bygd opp på gjennom mange å og se framover. Det er fremdeles behov for mer ressurser og bedre tilbud til dem som er utsatt for vold. Den siste store undersøkelsen viser at nesten en av ti kvinner har vært utsatt for alvorlig partnervold, sier Stenvaag, som kan tilby et mangfoldig dagskonferanseprogram.
 

Meld deg på

Påmeldingsfristen for dagskonferansen er forskjøvet til mandag 4. november.

Krisesenteret i Tromsø tilbyr botilbud i akutte situasjoner, individuelle samtaler og veiledning. Senteret samarbeider med det øvrige hjelpeapparatet.

Mer info og kontaktopplysninger finner du på senterets egne nettside eller her på kommunens nettsider.

Dagskonferanseprogram:Krisesenteret40år.jpg