Krisesenteret for Tromsø og omegn er et døgnåpent tilbud til kvinner, barn og menn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Krisesenteret for Tromsø og omegn tilbyr botilbud i akutte situasjoner, individuelle samtaler og veiledning. De samarbeider med det øvrige hjelpeapparatet.

Vi gjør oppmerksom på at krisesenteret følger de til enhver tid gjeldende smittevernreglene og -anbefalingene i forbindelse med koronasituasjonen. Krisesentertilbudet er dermed helt trygt å bruke.

Kontakt oss
Telefon: 77 61 10 60
E-post: krisesenteret@tromso.kommune.no

Postadresse
Krisesenteret for Tromsø og omegn
Postboks 860
9259 Tromsø

Krisesenteret for Troms og omegn, får sine driftsmidler fra Tromsø, Balsfjord, Skjervøy, Storfjord, Karlsøy, Lyngen, Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord kommune.

DinUtvei.no
Du finner mer info som kan være til hjelp for volds- og overgrepsutsatte på DinUtvei.no, som er myndighetenes informasjonskanal om hjelpetilbudet for voldsutsatte og -utøvere. Der finner du også oversikt over andre kommuners krisesentertilbud.