Krisesenteret for Tromsø og omegn er et døgnåpent tilbud til kvinner, barn og menn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Krisesenteret for Tromsø og omegn tilbyr botilbud i akutte situasjoner, individuelle samtaler og veiledning. De samarbeider med det øvrige hjelpeapparatet.

Kontakt oss
Telefon: 77 61 10 60
E-post: post@tromsokrisesenter.no

Postadresse
Krisesenteret for Tromsø og omegn
Postboks 860
9259 Tromsø

Krisesenteret for Troms og omegn, får sine driftsmidler fra Tromsø, Balsfjord, Skjervøy, Storfjord, Karlsøy, Lyngen, Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord kommune.