Stipendene ble overrakt på Rådstua Teaterhus den 16. desember.

Konstituert kultur- og idrettssjef Pål Jentoft Johnsen stod for overrekkelsen av stipendene.
 
Juryens begrunnelse for kulturstipendet for ungdom for 2019:

IMG_4475.jpg
 
«Juryen har satt som et premiss at det er like viktig å være inspirerende for andre, slik at dette gir ringvirkninger, som at man er flink. Det er også viktig å være nyskapende og kreativ, og at man har vært aktiv lengre enn kun i 2019.
 
Juryen valgte å legge vekt på en person som er selvstendig, selvlært og en viktig stemme som samtidig fungerer som en inspirasjon for andre unge filmskapere.
 
Ulva Skogstad er en talentfull filmskaper som til tross for sin unge alder har flere prosjekter bak seg. Hun deltok med filmen «4 elementer i Springteknikk» på årets Nordisk Ung Filmfestival hvor hun også deltok i workshopene. Hun involverer andre unge mennesker i produksjonene sine og får ting gjort.
 
Juryen trekker spesielt frem at hun tar opp viktige temaer i filmene sine, slik som for eksempel forventningspress, selvmord blant ungdom m.m. Hun arbeider ved siden av skolen og bruker egne midler til å produsere kortfilmene sine.
 
Ulva Skogstad fortjener den påskjønnelsen Tromsø kommunes kulturstipend for ungdom er.
 
Juryen håper at stipendet kan brukes til videre aktivitet innenfor feltet.»
 
Jurymedlemmer var Mette-Marith Aspmo, Ådne Solheim, Maria Graff, Terje Nymark, Mia Eriksen og sekretær Sif Vik.
 
 
Juryens begrunnelse for kulturstipendet for kunstnere og kulturarbeidere for 2019:

IMG_4459.jpg
 
«Årets mottaker utmerker seg med en samarbeidende tilnærming til feltet sitt, som faggruppa ønsker å belyse. Gjennom sitt arbeid med scenekunst, performance, visuell kunst, pedagogikk og akademia, både nasjonale og internasjonalt, har hun fungert som bindeledd mellom mange miljøer og felt, både i Tromsø, regionalt og nasjonalt. 
 
Gjennom sitt virke bidrar hun inn i kunstnerisk ledelse i Ferske Scener, har hatt et samarbeid over flere år med flere kunstnere. Hun er videre aktiv i RadArt, Scenekunst Nord, og i organisering av festivalen Vårscenefest.
 
Prismottaker er interessert i å utforske scenekunst som et sted for samfunnsdeltagelse og å utvide hvilke former ei forestilling kan ta, og er på bakgrunn av dette også valgt inn i referansegruppen i et tre-årig prosjekt om kunst i offentlig rom i Tromsø.
 
Videre jobber hun med en doktorgradsavhandling i kunstpedagogikk som skal leveres i 2020, hvor hun ser på hvordan performancekunst kan brukes i et pedagogisk og utøvende perspektiv. Med dette prosjektet deltok hun også i Forsker Grand Prix, hvor hun ble tatt ut til den nasjonale finalen. Kristina Valkoinen underviser jevnlig ved UiT og ved andre kunstinstitusjoner og Teaterhøgskolen i Helsinki, og jobber også med å utvikle en utøvende bachelor i scenekunst ved UiT, som vil få ringvirkninger for scenekunstmiljøet i Nord-Norge.
 
Kulturstipendet skal brukes til en overgangsperiode for å få tid til å utvikle nye større kunstprosjekter. Hun ønsker å bo i Tromsø videre noe som gjør at scenekunstfeltet i byen får beholde en meget talentfull person innen kunstfeltet.
 
Tromsø kommunes kulturstipend for kunstnere og kulturarbeidere 2019 på kr 25.000 går til en aktiv og viktig kulturarbeider innen feltet scenekunst, Kristina Valkoinen.»

Faggruppa for årets tildeling har bestått av ressurser fra administrasjonen på kultur og Idrett og Anniken Romuld fra byutvikling.

 
Stipender og priser

Utlysningene for de enkelte stipendene og mer info om våre kommunale priser og stipender finner du her.
 
IMG_4468.jpg
STIPENDOVERREKKELSE: Venner og familie var blant forsamlingen på Rådstua Teaterhus der stipendene ble overrakt.