Adresse
B A Løvoldsveg 10 (Nord for Kroken Helsestasjon)
9022 Krokelvdalen

Fakta
Idrettshallen er 23 x 44 meter. I tillegg består anlegget av en sportshall som er  33,80 x 13,50 meter og en gymsal 20,70 x 7,50 meter. 

Bestilling av hallen gjøres via Bookup - lån av idrettshaller

Ved henvendelser ta kontakt med Kultur og idrett, driftsseksjon på e-post idrett@tromso.kommune.no eller på telefon 906 21 620 (betjenes mellom kl 0900 og 1500 mandag til fredag)