Veien stenges lørdag 8. juni kl. 06.00, og holdes stengt så lenge arbeidet pågår. Veien vil bli delvis åpnet, og lysregulert, så snart det lar seg gjøre. Vi åpner for normal ferdsel igjen senest tirsdag 11. juni kl. 06.00. 

Det blir skiltet alternative ruter og omkjøringer både for myke trafikanter og bilister. For egen og andres sikkerhet ber vi alle følge oppmerkede ruter. Arbeidet vil også medføre en del støy. Rute 20 og 24 som vanligvis kjører Dramsvegen kjører denne helga langs Stakkevollvegen.

Berørte beboere i området er varslet via brev, e-post eller SMS.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Ann Helen Johansen hos entreprenør Norvald Jørgensen dersom du har spørsmål angående arbeidet. Tlf. 906 70 977 eller e-post ann-helen@norvaldjorgensen.no

Les mer om våre prosjekter her.