Kulturprisen tildeles kunstnere, kunst- og kulturaktører, organisasjoner eller andre som har særlig utmerket seg ­innenfor kunst og kulturfeltet i Tromsø.
 
Kulturvernprisen tildeles personer, institusjoner, foreninger eller andre som har tatt vare på eller formidlet kulturarven på en god måte.
 
Forslag på kandidater sendes: postmottak@tromso.kommune.no
 
Forslagene blir ikke offentlige og behandles av egne priskomiteer.
 
Vinnere av prisene offentliggjøres av Tromsøs ­ordfører under utdelingen på et senere kommunestyremøte. 
 
Frist for å sende inn forslag er fredag 9. november.

Les mer om våre stipend og kulturpriser her.