Tromsø kommune har et rikt kulturtilbud og her finnes det aktiviteter og muligheter for alle.

Kommunen eier, drifter eller er involvert i følgende kulturtilbud:

I tillegg arrangeres det mange spennende festivaler i Tromsø.

Kulturplan 2017-2020  ble vedtatt av Tromsø kommunestyre  25. oktober 2017.
Følg facebooksiden Kultur i Tromsø 2017 - 2020 - der får du informasjon om oppfølging av kulturplanen o.a.