gitar-kulturskole-w.jpg

Kulturskolen har rundt 2 100 elevplasser og tilbyr undervisning innenfor musikk, dans, teater og visuell kunst. Skolen har også tilpasset undervisning (SKUG) for funksjonshemmede elever og tverrfaglig tilbud 0-7 år innenfor musikk, dans og drama.

På Kulturskolens nettside finner du informasjon om de ulike tilbudene og hvordan du søker plass.