Stipendet kan deles ut både til enkeltpersoner og grupper tilknyttet Tromsø kommune og som har gjort seg bemerket det siste året. Jurien har satt som premiss at det er like viktig å være inspirerende for andre, slik at det gir ringvirkninger, som å være flink. Det regnes også som positivt å være nyskapende og kreativ.

Stipendet kan fritt brukes til utvikling av kunst- og kulturuttrykket. Ungdom kan ikke selv søke på stipendet – kandidater må foreslås av andre. 

Forslag sendes på e-post til sif@tvibit.net innen 17. november.

Vil du vite mer? Her kan du lese om våre stipend og kulturpriser