Stipendet på 25.000 kroner skal tildeles ungdom under 20 år som har utmerket seg innen kulturlivet i Tromsø kommune inneværende år. 

 Juryen har satt som premiss at det er like viktig å være inspirerende for andre, slik at det gir ringvirkninger, som at man er flink. Det regnes også som positivt å være nyskapende og kreativ.

Stipendet kan tildeles både grupper og enkeltpersoner med tilknytning til Tromso kommune. Stipendet kan fritt brukes til utvikling av kunst- og kulturuttrykket. Ungdom kan ikke selv søke på stipendet. Kandidater må foreslås av andre. 

Forslag til kandidater sendes på e-post til sif.vik@tromso.kommune.no innen 25. oktober 2019.