Med virkning fra og med 25. oktober 2019 skal alle søknader om startlån og tilskudd til etablering sendes elektronisk til Tromsø kommune.

Søknaden ligger tilgjengelig på nettsiden til Husbanken.
 
Vi har tatt i bruk et nytt saksbehandlingssystem etter pålegg fra Husbanken, som dessverre ikke kan behandle papirsøknader.

Søknader som kommer til Tromsø kommune på papir blir heretter ikke registrert, men returnert til avsender.

Servicetorget på rådhuset eller Boligkontoret i Strandgata 41 vil kunne bistå med å fylle ut elektronisk søknad. Søker må da selv ta kontakt for å avtale bistand og det forutsetter at søker har bank-id.

Mer info under «Bolig, utleie og finansiering».