Hva er pensum?

Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 med forskrifter.
Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter.

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken kan kjøpes hos VINN.

Hva koster det?

Det koster 400 kroner per gang. Dette må betales før prøven gjennomføres.
 • VIPPS til 109624 eller betal til konto 1506 44 13438  
 • Overføringen/innbetalingen MÅ merkes med referanse: 16203-2423 -21061
 • Du må ha med kvittering på betaling når du skal ta prøven.

Hvor og når tar du prøven?

Prøven tas på hverdager fra klokken 9-13 på Servicetorget i første etasje på rådhuset. Ring 77 79 00 00 for å avtale tid.
Du kan også ta prøven i andre kommuner.

​Gjennomføring av prøven

 • Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgsprøve.
 • Prøven må avlegges hos bevillingsmyndigheten.
 • Tid og sted for gjennomføring av prøven avtales med bevillingsmyndigheten.
 • Du har 60 minutter til å besvare prøven.
 • Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer, hvorav ett er riktig.
 • For å bestå prøven må 24 av 30 svar være riktige.
 • Ta med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven.
 • Husk kvittering på innbetalt gebyr.
 • Tillatte hjelpemidler: Ordbok (fremmedspråklig-norsk/norsk-fremmedspråklig).

Tilrettelegging ved spesielle behov:

Dyslektikere kan avlegge etablererprøven muntlig (krever legeattest).
Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd, ring 77 79 00 00.

​Hvor mange ganger kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Det koster 400 kroner hver gang.

Når får jeg prøvebevis?

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette utstedes umiddelbart etter at prøven er bestått.