Hvordan kan vi som foreldre hjelpe tenåringer til å være fornøyde med å være gode nok i steden for å strebe etter å være best? Hjelper det at ungdommene opplever at foreldrene synes det er bra nok?

Foredragsholder er psykolog Jørgen Sundby ved UiT har lang klinisk erfaring og fokus på forebyggende tiltak for å ivareta unges psykiske helse

Tema: "Generasjon prestasjon"
Tid: Onsdag 25. oktober kl 1900-2030
Sted: Hovedbiblioteket, plan 2

Velkommen til temakveld!