Bygget skal utformes for å kunne ivareta barn og unge med sammensatte hjelpebehov og tjenestetilbudet skal ivareta de krav kommunen er pålagt for å kunne gi trygge, forutsigbare tjenester av god kvalitet.
 
Barne- og avlastningsboligen skal bestå av:
– Barneboliger 2 enheter
– Avlastningsbolig 8 enheter
– Pårørenderom
– Fellesareal
– Personalfasiliteter
 
Om oppdraget
Vi ønsker en kunstfaglig prosjektleder som hensyntar brukerne, med forskjellige typer funksjonsnedsetting, og kan igangsette kunstprosjekter som passer målgruppen. Vi ønsker at man ser på muligheten for integrert kunst, og at kunstkonsulent jobber tett sammen med arkitekten om dette.

Søknadsfrist er 1. mars 2020.

Les mer om oppdraget her