Behandlingstilbudet fokuserer på å forstå og mestre angsten via
  • Å være åpen om sin egen angst
  • Hva sosial angst er
  • Hva som forsterker og opprettholder angsten
  • Kartlegge hva du tenker i angstfylte situasjoner og sammen å vurdere gyldigheten av disse tankene
  • Øvelse i å mestre angstfylte situasjoner

Påmelding og les mer om tilbudet her
 
Påmeldingsfrist: 5. desember.

Kurset er gratis.