Kvaløya dagsenter er et tilbud for alle eldre tilhørende områdene under Kvaløya hjemmetjeneste. Vi holder til i andre etasje på Kvaløysetta sykehjem, plassert midt i hjertet av sykehjemmet. Vi samabeider ofte med sykehjemmet om ulike arrangement og aktiviteter.

Kontakt oss
Besøksadresse: Blåmannsvegen 10, 9101 Kvaløysletta

Daglig leder: Gerd Marit Nilsen
Telefon: 916 23 799

Vårt tilbud
Tilbudet er åpent fra kl 10 - 14 hver dag. Dagsentertilbudet omfatter aktivitivitetstilbud, i hovedsak trivselsaktiviteter som samtaler, høytlesing, minnearbeid, musikk, tur ut, humor og aktiv tilstedeværelse. Det blir servert frokost, middag og kaffe hvor brukerne får hjelp etter behov.

Hver torsdag er det gudstjeneste med påfølgende kaffe. Frelsesarmeen har og faste møter siste mandag i hver måned. Dagsentret er et viktig og tilrettelagt tilbud for våre brukere. Det gir dem et sosialt møtepunkt i hverdagen, trygget av godt kvalifisert personell.