Kvaløya hjemmetjeneste representerer stort mangfold innafor pleie og omsorg. Vi har den ordinære hjemmetjenesten representert med tre avdelinger.

Kvaløya dagsenter er også tilknyttet enheten.

Det samme er Tromsø aktivitet og rehabilitering, som er et dagtilbud til personer med fysisk funksjonsnedsettelse i alderen 18-67 år.

Kvaløysletta Nord strekker seg fra Eidkjosen i sør til Kvaløyvågen i nord, deler av Ringvassøya, samt Vengsøy og Rebbenesøy. Avdeling Kvaløysletta Sør strekker seg fra Eidkjosen til Tromvik, Straumsbukta og deler av Malangshalvøya. Avdeling Brensholmen ligger idyllisk til ved Sommerøya, og har alle områdene rundt, og fram til Straumsbukta.

Kontakt oss

Adresse: Blåmannsvegen 10, 9100 Kvaløysletta
Sentralbord: 905 44 649

Enhetsleder Camilla Børresen
Telefon: 930 54 276

Administrasjonskonsulent Siv Kristin Korsvik
Telefon : 906 49 586

Koordinerende kreftsykepleier Karen Gjernes Isaksen
Telefon:  971 47 218

Fagsykepleier Liv Karlsen
Telefon: 468 41 158

Ansatte

Åpningstider

Åpningstider mandag til fredag:
15. september - 14.mai : 08.00 - 15.45
15. mai - 14. september 08.00 - 15.00

Kontaktinformasjon kveld/natt og helger:
Ved akutt behov for hjelp på kveld, natt og helg kontakt legevakten på telefon 116 117. Vakttelefonene på de ulike avdelingene vil og være betjent på kveld og helg.

Avdeling Brensholmen

Brensholmen
Adresse: Havtunvegen, 9118 Brensholmen

Avdelingsleder: Elisabeth Storslett
Telefon: 414 08 250

Vakttelefon: 958 95 074 - betjent hele døgnet

Presentasjon av Havtun bo- og servicesenter

Avdeling Nord

Avdeling Nord
Adresse: Blåmannsvegen 10, 9101 Kvaløysletta

Avdelingsleder: Merethe Bakken
Telefon: 991 09 310

Teamledertelefon: 958 95 080

Avdeling Nord strekker seg fra Kvaløyågen i nord, sørover til Eidkjosen, Tromsø kommune på Ringvassøya, samt de andre øyene i nord, bl.a Vengsøy.

Avdeling Sør

Avdeling sør
Adresse : Blåmannsvegen 10, 9101 Kvaløysletta

Avdelingsleder: Sigrid Moen Dybdal
Telefon: 971 02 025

Teamledertelefon: 992 42 970

Avdeling Sør strekker seg fra Eidkjosen utover til Tromvik, Straumsbukta og Tromsø kommune på Malangshalvøya.

Avdeling for dagaktivitet og forebyggende tjenester til eldre

All dagaktivitet til eldre i Tromsø kommune er organisert i en felles ledelse under Kvaløya hjemmetjeneste. Vi skal bidra til å utvikle en enhetlig tjeneste og et tilpassende tjenestetilbud til brukerne. Vi har fokus på personsentrert omsorg som kan gi den enkelte bruker gode opplevelser og mening i hverdagen. Målet er at eldre som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig.

Avdelingsleder: Elisabet Sausjord
Telefon: 456 38 074
Adresse: Blåmannsvegen 10, 9101 Kvaløysletta

Dagsenter for eldre 

Hvilken hjemmetjeneste tilhører du?