Barn har rett til beskyttelse mot overgrep, men får de det?
I utstillingen Lær vold tar vi et tilbakeblikk på samfunnets holdning til vold mot barn. Hva gjorde man for å gi barn en trygg oppvekst før, og hva gjør man i dag?

Sider fra Lær vold Nettversjon