Satsningsområder

For barnehageåret 2017-2018 vil satsningsområder for barnehagen være uteliv (fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse) og språk (fagområdet kommunikasjon, språk og tekst). Når det gjelder uteliv vil vi være mye ute i all slags vær. Vi vil bruke "Jungelstedet" og jobbe med lek, aktivitet og læring i og med naturen.

Språk og språkutvikling er en viktig del av det pedagogiske arbeidet. Språk er viktig for læring, sosiale relasjoner og vennskap. Evnen til å bruke språket er avgjørende for hvordan barna kan sette ord på erfaringer, kommunisere med voksne og andre barn, fortelle om ting, reflektere og diskutere i lag med andre. Høsten 2016 starter personalet med Språkløyper for barnehager, og jobbet spesielt med leseaktivitet. Vi fortsetter arbeidet med språkløyper, og for barnehageåret 2017-2018 vil hovedfokus være språkhverdag.

Gjennom arbeid med kompetanseutviklingspakken får barnehagepersonalet økt kunnskap om hvordan å:

  • bruke språklig deltakelse som drivkraft for språkutvikling
  • legge til rette for og ta i bruk barns språklige erfaringer
  • ha et blikk for språk som kan bidra til trygghet i pedagogiske valg i språkarbeidet for hele barnegruppen

Våre planer

Her finner du våre planer og informasjon fra barnehagen.