Satsningsområder

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i alle fag. Utvikle et godt læringsmiljø. Vurdering for læring. 

Brukerråd

Skolen og barnehagen har felles brukerråd med 11 medlemmer fra skole og barnehage