Lakselvbukt bo- og servicesenter har seks leiligheter (omsorgsboliger) og fire korttids-/avlastningsplasser.

Søknad
Se Tildelingskontoret for omsorgstjenester.

I tillegg til drift av bo- og servicesenter har avdeling Lakselvbukt ansvaret for hjemmetjenestefunksjonen i området. Hjemmetjenesten har kontor i senteret. Det geografiske området de dekker strekker seg fra Jøvik til Lakselvbukt, oppover Lakselvdalen til kommunegrensa og videre til kommunegrensa mot Laksvatn. 

Lakselvbukt bo- og servicesenter er en avdeling av Omsorgstjenesten Fastlandet.

Kontakt oss

Adresse: 9042 Laksvatn
Telefon: 77 65 36 10
Telefaks: 77 65 36 11

Avdelingsleder: Mari Ann Benonisen.

Enhetsleder: Brit Fosse
Telefon: 77 79 20 03/ 926 22 875