Adresse: Lakselvbukt bo- og servicesenter, 9042 Laksvatn
Kontaktinformasjon

Søknad
Se Tildelingskontoret for omsorgstjenester 

Lakselvbukt bo- og servicesenter har seks leiligheter (omsorgsboliger) og fire korttids-/ avlastningsplasser.

I tillegg til drift av bo- og servicesenter har avdeling Lakselvbukt ansvaret for hjemmetjenestefunksjonen i området. Hjemmetjenesten har kontor i senteret. Det geografiske området de dekker strekker seg fra Jøvik til Lakselvbukt, oppover Lakselvdalen til kommunegrensa og videre til kommunegrensa mot Laksvatn.

Lakselvbukt bo- og servicesenter er en avdeling under Fastlandet hjemmetjeneste.