Tromsøregionens landbruksforvaltning opphørte 31.12-2017. Landbruksfaglige rådgivere i Tromsø kommunen er tilknyttet Klima, miljø og landbruk i Avdeling for bymiljø.

Kontaktpersoner:
Leder for Klima, miljø og landbruk: Lars Ferdinand Øvergaard 
Landbruksfaglige rådgivere: Arnhild Steinsvik, John Harald Johansen og Lars Petter Granmo er å treffe på rådhuset i Tromsø.

Kontaktinformasjon finner du under "Kontakt" på forsiden av vår hjemmeside.