Besøksadresse: Karlsøyvegen 12 (3. etasje på Jekta)
Postadresse: Karlsøyvegen 12, 9015 Tromsø
Telefon: 77 67 98 88
Telefaks: 77 67 98 87

Nettsside