Laureng dagsenter er et tilbud til eldre tilhørende områdene under Sentrum hjemmetjeneste.

Vi holder til på Laureng bo- og servicesenter.

Kontakt oss
Adresse: Mellomvegen 42, 9008 Tromsø
Telefon: 465 42 713
Åpent alle hverdager fra kl. 08-15

Arbeidsleder Lene L. Svendsen
Telefon 465 42 486

Vårt tilbud
Tilbudet omfatter transport til og fra dagsenteret, frokost, middag og kaffe/kaker. Det tilbyd også hjelp under måltid. Aktiviteter blir lagt opp etter brukernes behov. Ulike aktiviteter er avislesing, film og bilder på storskjerm, håndarbeid, trim, musikk med egen trekkspiller og gitarist og ut på tur i frisk luft. 

Tilbudet gis som avlastningstiltak eller som forebyggende tiltak for personer med ulike omsorgsbehov. Tilsyn og oppfølging gjøres i samarbeid med Sentrum hjemmetjeneste.

For dette tilbud må det søkes på eget søknadsskjema (DOC) (PDF).