Band i Kroken
I band blir du kjent med og får prøve alle bandinstrumentene og tilegne deg ny kunnskap. Undervisningen foregår i gruppe. Du trenger ikke å ha spilt noe instrument fra før.

Sted: Kroken skole, musikkrommet
Tid: Mandager kl 1600 – 1650
Alder: Mellom 10 og 15 år
 
Eufonium/Baryton
Er et messinginstrument som er litt større enn et tenorhorn, men mindre enn en tuba. Eufonium er som alle grovmessinginstrument velklingende og lett å få lyd i.

Sted: Kulturskolens lokaler, Krognessveien 33
Alder: Anbefalt startalder er 8 år
 
El-bass/Bassgitar
El-bass ligner på en el.gitar, men har en dypere klang og tjukkere strenger. Det er et sentralt instrument i bandsammenheng og brukes i mange musikksjangere. Etter hvert vil man også kunne lære seg noter, besifring og musikkteori.

Sted: Kulturskolens lokaler, Krognessveien 33
Alder: Anbefalt startalder er 10 år
 
Klarinett
Klarinett er et allsidig treblåseinstrument. Instrumentet brukes i mange forskjellige musikkstiler og finnes i flere størrelser. Klarinetten har meget stor register og mange uttrykksmuligheter.

Sted: Kulturskolens lokaler, Krognessveien 33
Alder: Anbefalt startalder er 8 år
 
Kontrabass
Kontrabass er det største strykeinstrumentet. Instrumentet brukes i mange sammenhenger og musikksjangre. Kontrabass stiller de dypeste tonene i ensemblet og er veldig viktig i alle ensembler.

Sted: Kulturskolen lokaler, Krognessveien 33
Alder: Man kan begynne å spille fra 7-8 årsalderen

Kor – Aspirant
Undervisningen er basert på lek. Det vil jobbes med sangleker og enkle korarrangementer for å lære og bruke stemmen alene og sammen med andre. Aspirantkoret forbereder elevene til å starte i hovedkoret Treklang.
Alder: 1. og 2. trinn

Kor – Treklang
Her fokuseres det på flerstemt sang og sangteknikk. Her får man læring i hvordan jobbe med tekniske elementer som klang, pust, holdning og gehør.
Alder: fra 3. og 7. trinn

Kor – Sirius
I denne gruppa jobber de med korsang innen flere sjangere. Som for eksempel klassisk, pop og musikal. Det jobbes med tekniske elementer som klang, pust, holdning og gehør. Sosialt samspill danner grunnlaget for god læring og gode musikalske uttrykk og står i fokus her.
Alder: Fra 8. trinn

Kulturmiks (MINI, MIDI, MAXI)
Elevene rullerer mellom fagområdene dans, musikk og teater. Det er en lekbasert og pedagogisk tilnærming til fagområdet. Undervisningen er stasjons- og temabasert.

MINI: Elever som er født i 2013
MIDI: Elever som er født i 2012
Maxi: Elever som er født i 2009, 2010 og 2011
Sted: Kulturskolens lokaler, Krognessveien 33
 
Dans i Kroken
Tilbudet er rettet mot barn og ungdom som er glad i dans og bevegelse. Ved hjelp av kreative oppgaver, teknikktrening og koordinasjon får man utforsket dans på ulike måter.

Sted: Gymsalen i Kroken idrettsanlegg
Alder: 2. til 10. trinn
Pris: 1950  per semester
 
Samspillmiks på Kvaløya
Dette er et gruppetilbud hvor du får prøve deg på ulike instrumenter i samspill, synge sammen og lære deg om note- og rytme.

Sted: Kvaløysletta skole
Alder: 2. -4. trinn
 
Gå inn på kulturskolens egen hjemmeside for påmelding eller for å lese mer om de ulike tilbudene.