Det var Troms politidistrikt som først meldte om ulykken i Grønnegata i Tromsø sentrum. Politiet bekreftet til Nordlys klokken 13.59 at personen som ble påkjørt er omkommet. Det er vanskelig å anslå hvor mange som bevitnet hendelsen.

Tromsø kommune ber derfor personer som har behov for psykososial hjelp om å ta kontakt med legevakta. Om du føler behov for å ta kontakt med kriseteamet, kan du ringe dem på legevaktens døgnbemannede telefon: 77 62 95 46, eller via legevaktens akuttlinje: 116 117. 

Et psykososialt kriseteam er nå til stede på legevakta i Tromsø. Teamet består av en tverrfaglig gruppe med helsepersonell, leger og barnefaglige ansatte, som kan gi hjelp og støtte om du har behov for bistand og oppfølging.