lesekort  lite Lek og lær med ord og litteratur er for elever på 2. trinn.

Litteraturprogrammet har tre deler:

 1. Bli kjent med biblioteket. Alle elever på 2. trinn inviteres til biblioteket som ligger nærmest skolen de går på. Litteraturformidlere på biblioteket i byen, Tromsdalen bibliotek, Kroken bibliotek eller bibliotekets bokbuss for elever i distriktsskoene, og får sitt eget lånekort, holder bokprat for elevene. Litteraturformidlerne presenterer et variert utvalg ny litteratur. 

  Gjennomføres i ukene 6, 7 og 8.
  Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, Tromsdalen bibliotek, Kroken bibliotek, Bokbussen
   
 2. Leseknappen. Elevene får med seg lesekort fra biblioteket og når de har lest (gjerne sammen med en voksen) eller hørt på ti bøker, får de diplom og en eksklusiv leseknapp fra biblioteket.

  Gjennomføres etter bibliotekbesøket. Leseknapp og diplom fås på biblioteket frem til sommerferien.
  Biblioteket inviterer til Leseknappens dag lørdag 14. april kl. 12.00
   
 3. Fortellerstund. Klassene inviteres igjen til biblioteket der de får fortalt eventyr av en profesjonaell forteller. Etter fortellerstunden lager elevene et eventyr sammen med fortelleren. Teksten illutreres av elevene og blir til ei flott eventyrbok som blir del av skolebibliotekets samling.
Gjennomføres i ukene 11, 12 og 14.
Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, Tromsdalen biblioek, Kroken bibliotek, etter avtale for distriktskolene.