lesekort  lite Litteraturprogrammet har tre deler:

 1. Bli kjent med biblioteket. Alle elever på 2. trinn inviteres til biblioteket som ligger nærmest skolen de går på. Litteraturformidlere får sitt eget lånekort og holder bokprat for elevene. Litteraturutvalget er variert. 

  Gjennomføres i ukene 7, 8 og 9.
  Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, Tromsdalen bibliotek, Kroken bibliotek og bokbussen.
   
 2. Leseknappen. Elevene får med seg lesekort fra biblioteket og når de har lest (gjerne sammen med en voksen) eller hørt på ti bøker, får de diplom og en eksklusiv leseknapp fra biblioteket.

  Gjennomføres etter bibliotekbesøket. Leseknapp og diplom fås på biblioteket frem til sommerferien.
  Biblioteket inviterer til Leseknappens dag etter nærmere avtale.
   
 3. Fortellerstund. Klassene inviteres igjen til biblioteket der de får fortalt eventyr av en profesjonell forteller. Etter fortellerstunden lager elevene et eventyr sammen med fortelleren. Teksten illustreres av elevene og blir til ei flott eventyrbok som igjen blir del av skolebibliotekets samling.

Gjennomføres i ukene 11, 12 og 13.
Sted: Tromsø bibliotek og byarkiv, Tromsdalen bibliotek og Kroken bibliotek. Etter avtale for distriktskolene.

Leseknappens dag på biblioteket i Fokus, lørdag 25. april fra kl. 13.00.