Program for dagen

Kl 10-11: Henting av bord og stoler på Rådhuset
Kl 11-14: Stand og aktivitet i Storgata. Underholdning fra standene
kl 12-13: Ordfører besøker stander som har meldt seg på
kl 14-15: Nedrigg og innlevering av bord og stoler på Rådhuset
kl 1400: Tromsø Brass spiller i Rådhuset
kl 1430: Kåring av beste stand. Utdeling av pris fra ungdomsjuryen fra Sommerlyst skole og ordfører
kl 1500: Avslutning

Her kan du lese mere om kart og plassering i Storgata.