TromsoKommune_HOVEDLOGO_FARGE_transp.pngTromsø kommunes logo er sammensatt av det offisielle kommunevåpenet og signaturen "Tromsø kommune".

Originale filer skal brukes, slik at sammensetningen av elementer, skrifttype og tilpasning av avstander ikke forandres.

Det er også laget en stående (vertikal) variant av logoen. Denne kan brukes der plassen tilsier det.

Bruk av kommunevåpen

Kommunevåpenet er Tromsø kommunes offisielle merke. Det er sammensatt av det offisielle kommunevåpenet og signaturen "Tromsø kommune". Kommunevåpenet kan ikke brukes av utenforstående uten tillatelse.

Tromsø kommunes våpen og flagg er fastsatt i kongelig resolusjon 22. juli 1983. Våpenet er offisielt definert slik: «I blått en gående sølv rein». Det er tegnet av Hallvard Trætteberg.

Som utgangspunktet er det kun kommunens folkevalgte organer, administrasjon og enheter som kan bruke kommunevåpenet. Våpen og flagg er primært kjennetegn og symboler for utøvelse av offentlig myndighet. Derfor er det restriksjoner på hvordan våpnene kan bli brukt, og straffeloven § 165 bokstav b bestemmer at det er straff for misbruk. 

​Kunstnere eller andre som har fått støtte fra kommunen, og som blir anmodet om å bruke kommunevåpenet i sine utstillinger, produksjoner eller ved sine aktiviteter, kan laste dette ned.

Ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen hvis du er usikker på om du kan bruke kommunevåpenet. 

Kommunevåpenet skal alltid gjengis
  • i sin helhet. Alle elementer skal være med, både rammen og toppkrona.
  • frittstående, aldri innfelt i kombinasjon med tekst eller andre symboler eller logoer
  • med en tilfredsstillende kvalitet

Bruk av logo

Hovedregel er at Tromsø kommunes logo plasseres oppe i venstre hjørne. 

Størrelse på logo:
  • For hovedlogo er minimumsstørrelse på logo satt til høyde 10 mm og med maksimumsstørrelse i postalt og vanlig trykt materiell (plakater er unntaket) på høyde 20 mm.
  • For stående variant er minimumsstørrelse bredde 12 mm og maksimumsstørrelse til bredde 18 mm.
Beskyttet område:
Det beskyttende området er definert til å være lik høyden av kronen i byvåpenet og er et felt som ikke skal bli brutt av andre grafiske elementer, logoer, tekst, bilder eller sidemarger. Unntaket er der logoen plasseres direkte over bilder.
beskyttende område.png
Ikke-tillatte varianter
ikke tillatte varianter.pngDet er avgjørende at logoens integritet, dimensjoner, avstander og størrelseforhold ikke endres.
  • Ikke bytt om eller introduser nye farger.
  • Ikke gjør om på størrelsesforholdet mellom signatur og kommunevåpen.
  • Ikke endre skrifttype på signaturen - bruk logofiler som finnes her.
  • Ikke bruk grafiske effekter på logoen.
  • Ikke strekk logoen.