Nasjonale kilder som du når fra sofakroken

Det norske samfunnet arbeider for en stadig mer digital forvaltning og formidling. Arkiv- bibliotek- og museumskilder samles i nasjonale register og formidlingsportaler.  Arkivportalen er en nasjonal portal digitale arkivkataloger fra mange arkivinstitusjoner. Vær oppmerksom på at ikke alle arkivinstitusjoner presenterer kataloger i portalen. De fleste arkivinstitusjoner har arkivkataloger som ikke er publisert i portalen og materiale som ennå ikke er katalogisert. Digitalarkivet er arkivverkets nasjonale formidlingsportal. Mange arkivinstitusjoner bruker portalen til arkivformidling. Nasjonalbiblioteket har både bøker, aviser, bilder, tidsskrift, kart, brev og manuskripter og musikkmanuskripter tilgjengelig i nettbiblioteket. Du kan søke på fulltekst i både bøker og aviser. På Digitalt museum kan du søke i dokumentasjon fra både offentlige og private museum. Vær oppmerksom på at universitetsmuseene har egen museumsportal. Lokalhistoriewiki drives av Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket, og rommer en rekke lokalhistoriske artikler. Det finnes også mer emnespesifikke portaler som riksantikvarens Kulturminnesøk

Byarkivet - Tromsø bibliotek og byarkiv

Byarkivet ivaretar kommunale arkivdokumenter som ikke lenger er i administrativ bruk. Arkivet rommer i hovedsak materiale fra kommunens virksomhet: Tekniske oppgaver, helse- og sosialtjenesten, skoleverket, kultur og idrett med mer. Arkivdokumentene inneholder saker som angår privatpersoner, bedrifter eller organisasjoner som har vært i kontakt med kommunal forvaltning. Byarkivet ivaretar også noen privatarkiv som er nært knyttet til kommunens virksomhet.

I lokalhistorisk sammenheng er det utviklingen av det offentlige samfunnet: politikk og administrasjon, infrastruktur, byggverk, velferd og kultur som er best dokumentert i byarkivet. Arkivmaterialet er også en god kilde til informasjon om enkeltmennesker.
 

Lokalhistorisk samling - Tromsø bibliotek og byarkiv

Lokalhistorisk samling i Tromsø kommunes hovedbibliotek er en av byens viktigste kilder til lokalhistorie. Samlingen er basert på Nord-Norges historie, og rommer skjønnlitteratur, faglitteratur, tidsskrifter, brosjyrer, programmer, årsmeldinger, musikk, Tromsøaviser i original, Tromsaviser på mikrofilm, kirkebøker, folketellinger, og noe billed- og arkivmateriale. Lokalhistorisk samling er samlokalisert med Byarkivets lesesal.

Lokale arkiv, bibliotek og museum og nettsider

Mange kommuner har gått sammen om å lage interkommunale arkivinstitusjoner som bevarer eldre arkiv for medlemskommunene. Arkiv Troms er arkivdepot for 20 kommuner fra Troms. Arkiv Troms er også arkivdepot for Troms fylkeskommune.  Statsarkivet i Tromsø arkiverer materiale fra alle statlige oppgaver i regionen; så som folketellinger og kirkebøker, rettsdokumenter og sykehusarkiv. Statsarkivet har også en viktig rolle som tilsynsmyndighet for arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene, samt at de bidrar til bevaring av private arkiv. 

Universitetsbiblioteket i Tromsø har tre bibliotek fordelt på 6 publikumsavdelinger som er nært knyttet til fagmiljøene. Det viktigste for lokalhistorisk materiale er Bibliotek for humaniora og samfunnsfag der også universitetsmuseet - Tromsø museum - sitt bibliotek inngår. Det finnes naturligvis materiale med lokalt tilsnitt i de øvrige fagbibliotekene. Universitetsbiblioteket i Tromsø har en nettressurs for nordnorsk topografisk og lokalhistorisk bibliografi. De har også utviklet en Kvensk bibliografi. Dette er en liste over litteratur om den finsk/kvenskspråklige befolkningen i Nord-Norge.

Tromsø museum og Perspektivet museum er gode kilder til lokalhistorisk materiale. Dersom en er spesielt interessert i polarhistorie, er Polarmuseet i Tromsø og Polaria steder man kan begynne å lete - i tillegg til Polarinstituttets bibliotek.