Lokalsamlingen befinner seg i hovedetasjen på biblioteket (plan 0) ved kinoinngangen, og består blant annet av skjønn- fag- og polarlitteratur, samt arkiv over gamle lokalaviser og tidsskrifter.

Den lokalhistoriske samlingen ved Tromsø bibliotek er en av de største i landet innen sitt område. Samlingen omfatter litteratur om nordnorske forhold med hovedvekt på Troms og særlig på Tromsø. Viktige utgivelser som omhandler Nordland, Finnmark eller nord-Norge generelt kjøpes også inn.

Normal åpningstid
Tirsdag kl. 11.00 - 15.00
Torsdag: kl. 14.00-18.00

Om samlingene
Samlingene består av ca 10.000 enheter fordelt slik:
  • Ca 1.500 bind skjønnlitteratur

  • Ca.6.000 bind faglitteratur

  • Tidsskrifter, brosjyrer, programmer, årsmeldinger, med mer

  • Litt musikk

  • Tromsøavisene i original

  • Tromsavisene på mikrofilm

  • Kirkebøker, folketellinger, dels på film, dels i trykt utgave

  • Noe billed- og arkivmateriale

Arcticsamlingen
Omfatter litteratur om arktiske og antarktiske forhold. 2 - 3.000 bind. Inneholder bøker om Svalbard, Grønland, Sydpolen, polferder og oppdagelsesreiser, med mer.
 

Kontakt lokalhistorisk samling
Telefon: 40 64 51 32
E-post: ellen.berg.larsen@tromso.kommune.no 

Nettutstillingen

Reiseskildringer og geografiske beskrivelser fra
Nord-Norge i skannede originalutgaver.  

prospektkort forside

Utstillingens Startside