I januar 2016 endret regjeringen grenseverdien på svevestøv i hele landet. Det betyr at det Tromsø kommune maksimalt kan ha 30 dager med høyere andel svevestøv i bylufta enn det som er tillatt (50 mikrogram per kubikkmeter). I 2016 hadde vi i Tromsø imidlertid 42 overskridelser av svevestøv (PM10) i Hansjordnesbukta, og 17 overskridelser på Tverrforbindelsen. Med bakgrunn i dette har Tromsø kommune blitt pålagt å gjennomføre en handlingsplan for å få ned svevestøvandelen i Tromsø. I samarbeid med Troms fylkeskommune og Statens vegvesen har administrasjonen i Tromsø kommune utarbeidet en handlingsplan for å få bukt med svevestøvet. 

Målestasjoner
I Tromsø har vi to stasjoner som gjennom hele dagen måler luftkvaliteten. Den ene er plassert i Hansjordnesbukta, og gir oss målinger fra et område med mye trafikk. Den andre målestasjonen står på Rambergan, og gir målinger som sier noe om luftkvaliteten i områder uten mye trafikkbelastning. Målingene fra disse stasjonene kan du følge med på her

Varslet luftkvalitet
Du kan også følge med på hvilken luftkvalitet som forventes 48 timer fram i tid. Denne oversikten finner du her. Dersom du ønsker å motta daglige varslinger av luftkvalitet kan du melde deg på en e-postvarsling her. Da får du varsel om luftkvaliteten hver dag fra oktober til mai. Varselet gir informasjon om dagen i dag og det kommende døgnet. Tjenesten leveres av NILU - Norsk institutt for luftforskning. Vi varsler på kommunens Facebook-side de dagene vi har høy luftforurensning i Tromsø.