I januar 2016 endret regjeringen grenseverdien for svevestøv i hele landet. Det betyr at Tromsø kommune maksimalt kan ha 30 dager med høyere andel svevestøv i bylufta enn det som er tillatt (50 mikrogram per kubikkmeter). I 2016 hadde vi i Tromsø 42 overskridelser av svevestøv (PM10) i Hansjordnesbukta, og 17 overskridelser på Tverrforbindelsen. Med bakgrunn i dette har Tromsø kommune blitt pålagt å utarbeide en tiltaksutredning for å kartlegge og få ned svevestøvandelen i Tromsø. Tiltaksutredningen skal utarbeides i samarbeid med Troms fylkeskommune og Statens vegvesen.
 
I januar 2019 ble en testversjon av «Luftkvalitet i Norge» åpnet. Dette er en ny landsdekkende varslingstjeneste for lokal luftkvalitet. Gjennom den nye tjenesten får alle landets kommuner varslet luftkvalitet i dag og i morgen både ved kart og graf. I tillegg til varselet er sanntidsdata fra kommunens to målestasjoner tilgjengelig på nettsiden. På nettsiden kan man også lese informasjon om lokal luftkvalitet og helseråd, i tillegg til tiltak for bedre luftkvalitet med mer.

Målestasjoner
I Tromsø har vi to stasjoner som gjennom hele dagen måler luftkvaliteten. Den ene er plassert i Hansjordnesbukta, og gir oss målinger fra et område med mye trafikk. Den andre målestasjonen står på Rambergan, og gir målinger som sier noe om luftkvaliteten i områder uten mye trafikkbelastning.

Varslet luftkvalitet
Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet står bak den nye varslingstjenesten «Luftkvalitet i Norge». Varslene finner du her. De er beregnet av en modell. Nettsiden er foreløpig en testversjon, som betyr at feil og nedetid kan forekomme. Det varsles for nitrogendioksid (NO2), fint svevestøv (PM2,5), summen av fint og grovt svevestøv (PM10) og bakkenært ozon (O3). Forurensningskilden (veitrafikk, vedfyring osv.) vises også. Det er foreløpig ikke mulig å abonnere på varsel ved SMS og/eller e-post.
 
Vi varsler på kommunens Facebook-side de dagene vi har høy luftforurensning i Tromsø.
 
Ved spørsmål om lokale forhold og tiltak ta kontakt med enhetsleder for Klima, miljø og landbruk i Tromsø kommune.
Lars Ferdinand Øvergaard.
Tlf.: 922 61 229
E-post: lars.ferdinand.overgaard@tromso.kommune.no