Etter valget 12. september er det klart for maktskifte i Tromsø-politikken. Høyre ble den store valgvinneren og skal sammen med Fremskrittspartiet og Venstre danne byregjering.

Med omkring 60 prosent valgoppmøte var det langt større valgoppmøte ved årets lokalvalg enn for fire år siden. De neste dagene vil fintellingen avgjøre den endelige fordelingene av de 43 mandatene til kommunestyret. Men fintellingen vil ikke gjøre noen store endringer. Miljøpartiet De Grønne kan få et mandat, men på bekostning av Høyre eller FrP. Likevel vil ikke det rokke ved den maktsammensetningen i Tromsø.

19. oktober skal det nye kommunestyret konstituere seg og fra 20. oktober blir det innført parlamentarisme i Tromsø som betyr at kommunen for første gang får en byregjering som betyr at byrådslederen blir den politiske lederen mens ordføreren får en borgermesterrolle.

Helt klart er det at det blir maktskifte.