Nest etter petroleumsnæringen er fiskeri- og havbruksnæringen Norges største eksportnæring. Tromsø kommune er blant Norges største fiskerikommuner i fangst og landinger og Tromsø Havn er i denne sammenheng en foretrukken "one stop shop", for den nasjonale og internasjonale fiskeflåten, der en kan motta service og støttefunksjoner.

Tromsø kommune har Norges største kystflåte. Kommunen arbeider kontinuerlig for å bedre havneforhold i våre syv fiskevær. Arbeidet med Regional kystsoneplan for Tromsregionen er avsluttet.

Tromsø kommune er vertskap for Norges Arktiske universitet og institusjoner som NoFiMa og Norges Fiskerihøgskole som sikrer kunnskap og innovasjon mellom akademia næring og det offentlige. Nyskapningen Kystens hus sikrer en marin arena for å fremme nord-norske kystrelaterte næringer og deres omdømme, med hovedfokus på fiskeri- havbruk og nye marine næringer.
 
Kontaktperson
Næringsrådgiver Øyvind Rasmussen
Telefon: 907 78 667