Den 23. oktober 1943 ble åtte nordmenn henrettet av nazistene i Krokdalen, som Kroken i Tromsø het den gang.

De var alle tatt til fange som følge av at noen hadde tystet om en radiosender – en observasjonspost i fjellsiden på yttersida av Arnøya. Denne sendte meldinger om skipstrafikken nordover til allierte styrker.

I en skjebnesvanger oppsporing av hula der posten befant seg ble flere skutt.

I grålysningen denne morgenen ble de dødsdømte fraktet til Krokdalen, skutt og gravlagt i myra ved Gjerdelva. Av dem som ble skutt var syv av åtte fra Arnøya. Den siste fra Tromsdalen.

Da krigen var over ble de døde gravd opp og flyttet til Tromsdalen kirkegård, hvor det ble reist et minnesmerke.

Tirsdag 23. oktober ble de som falt for freden minnet av rundt 100 fremmøtte. Først på gravlunden i Tromsdalen, deretter på rådhuset, med tale fra ordfører og etterlatte, samt høytlesing
fra «Dramaet på Arnøy» skrevet av Kjell Fjørtoft.