ISS Matomsorg Tromsø, sentralkjøkken
Telefon: 400 10 018
E-post: matomsorg.tromso@iss.no
Adresse: Solstrandvegen 19, 9020 Tromsdalen
 
Kjøkkensjef: Leif Inge Westermann
Telefon: 472 46 997
E-post: leif.inge.westermann@no.issworld.com
 
Om ISS Matomsorg Tromsø
ISS Matomsorg kan tilby ferdigprodusert kalde middagsretter klar for slutttilberedning hjemme hos den enkelte kunde. Middagsmaten bestilles ved hjemmesykepleien i ditt distrikt og maten bringes hjem til deg av en sjåfør som er ansatt ved ISS Matomsorg. Kjøkkenet leverer mat til sykehjem, Seminaret og hjemmeboende i hele kommunen.
 
Produksjonsmetode kok/kjøl
Kok/kjøl er en videreutvikling av de tradisjonelle tilberedningsprosesser der en benytter den beste teknologien på markedet. Maten lages på vanlig måte, den blir pakket lukket emballasje og nedkjølt til 4 grader innen 90 minutter, lagres på 2 grader og transportert med kjølebiler, dette sikrer en god matsikkerhet. Slik kan maten produseres 3-5 dager før den skal spises.
 
Det brukes en fire ukers grunnmeny med to valgalternativer, som er den samme for både institusjon og hjemmeboende. Egen meny for helligdager og sesong. Produksjon av dietter lages i utgangpunktet av normalkost.
 
Tromsø kommune har utarbeidet ernæringspolitiske retningslinjer, etter statens ernæringsråd sine anbefalinger, som er ISS Matomsorg, sykehjemmets og hjemmetjenesten sine retningslinjer. Formålet med retningslinjene er å sikre at brukerne får et ernæringsmessig riktig kosthold og sikre at produksjon og frembud av næringsmidler skjer på en trygg og hygienisk måte der maten skal være fri for sykdomsfremkallende stoffer.

 Søknadsskjema for pleie -og omsorgstjenester