Matrikkelen, som er Norges offisielle register over fast eiendom, stenges midlertidig for oppdatering for alle landets kommuner fra 13. desember 2019 klokken 18:00 til utgangen av 1. januar 2020.
 
Det medfører blant annet at det ikke er mulig med eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistrering i denne perioden.
 
Grunnboken, som er registeret over rettigheter i eiendommer, stenges for oppdatering fra 27. desember 2019 klokken 20:00 til utgangen av 1. januar 2020.
 
Dette betyr at ingen dokumenter kan sendes til tinglysing, verken elektroniske eller på papir, i denne perioden.

 
Meglere og banker bør være obs

Meglere og banker bør være ekstra oppmerksomme på endringer i områder som treffer dem og deres kunder.
 
Kartverket melder via egne nettsider at de anbefaler at banker og eiendomsmeglere vurderer og planlegger for hva stengingen betyr for deres interne saksgang og -behandling, og hvilke konsekvenser endringer i data på nyåret får for håndtering av eiendomssalg, som er annonsert i 2019.
 

Regionreformen årsak

Alle kommuner som tilhører fylker som inngår i fylkessammenslåing får nytt kommunenummer. Når kommuner endres eller skifter kommunenummer, vil det føre til endringer i matrikkeldataene.
 
Vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemene for all oppdatering noen få virkedager i desember 2019.
 
Vi understreker at dataene i matrikkelen og grunnboken er tilgjengelig for innsyn i Kartverkets tjenester i hele perioden. Den midlertidige stengningen rammer, med andre ord, kun oppdateringsdelen.

 
Mer info: