Byutvikling - fast eiendom

Matrikkelen

Matrikkelen er et landsdekkende register som inneholdende opplysninger om alle landets eiendommer (inkl. eiere), adresser og bygninger:

  • Eiendomsdelen inneholder m.a. data om eiendommens grenser, størrelse, beliggenhet, eierforhold, arealbruk, samt en del historiske opplysninger.
  • Adressedelen inneholder alle offisielle adresser med tilhørende bolignummer, samt kretsinndelinger (kirke; skole; valg; grunnkrets; post m.m.) 
  • Bygningsdelen inneholder data om bygningstype, bygningens areal (BRA), byggeår, antall leiligheter og rom; m.m.
Matrikkel-opplysninger via SE-eiendom


I Tromsø kommune er adressedelen og eiendomsdelen i prinsippet komplett. Bygningsdelen er ført for nyere bygg (etter ca. 1984), mens det for eldre bygninger mangler enkelte opplysninger. Servicetorget og Byutviklingsseksjonen utleverer enkeltopplysninger fra registeret til grunneieren - for eksempel i forbindelse med nabovarsling ved byggesøknad.

Matrikkelføring av registerenheter utføres etter data fra oppmåling, fradeling, sammenslåing og seksjonering. Bygningsdelen føres i hht data fra byggesak, samt ajourhold etter nykartlegging. Adresser føres av kommunens adressemyndighet.

Kontakt oss

Matrikkelgruppen i Tromsø kommune sorterer under Geodatakontoret, Byutvikling

Kontakt:

Guri Woll, 901 09 700
Geir-Ulf Johansen, 482 82 591

Besøksadresse:

Rådhuset, Rådhusgata 2, 9299 Tromsø

Postadresse:

Byutvikling, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: