Vi gir støtte og råd i informasjonsfaglige spørsmål til hele Tromsø kommune, og er kontaktpunkt for media.

Kommunikasjon:
Pål Jakobsen, kommunikasjonssjef, 957 65 959
Eirik Linaker Berglund, kommunikasjonsrådgiver, 414 31 318
Eva Meyer Hanssen, kommunikasjonskonsulent, 488 99 078
Renate Pettersen
, kommunikasjonsrådgiver byutvikling, 930 54 260

Marked/annonser/grafisk:
Ingrid Wiesener, markedskoordinator/annonser, 905 59 744
Birgitte Blandhoel, grafisk designer, 957 05 784
Andrea Ljosnes, grafisk designer, 951 10 228 
Adele Altmann, kommunikasjonsrådgiver, 915 80 131

Nettprosjektet:
Maria Meidell, digitalrådgiver, 930 83 350
Ingrid Nordli, innholdsrådgiver, 995 38 953

Felles e-post: kommunikasjon@tromso.kommune.no

Seksjon for kommunikasjon har organisatorisk tilhørighet til Stab for politisk og administrativ ledelse. Nærmeste leder er kommunikasjonssjef.

Postadresse: Seksjon for kommunikasjon, Postboks 6900, Rådhuset, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2

Avdelingens arbeid er basert på vedtatt kommunikasjonsstrategi 2015-2018.

Kommunen har også egne retningslinjer for:

De viktigste oppgavene

  • Bistå med aktiv tilrettelegging, råd og opplæring i spørsmål av informasjonsfaglig art for hele organisasjonen
  • Sende ut pressemeldinger, presseinvitasjoner og annen informasjon på vegne av kommunen
  • Annonsering av kunngjøringer og stillingsannonser
  • Videreutvikling og løpende oppdatering av kommunens Internett, intranett, Gatami, Facebook, Twitter, You Tube og Flickr
  • Fornying, planlegging og videreutvikling av nettsidenes struktur
  • Ansvar for opplæring og støtte til ansatte som legger ut informasjon på nettstedene
  • Pleie kommunens forhold til media ved å bidra til åpenhet og gjensidig tillit
  • Bistå ledelsen under krisesituasjoner
  • Forvalte profilhåndboka og kommunevåpenet
  • Fotografi

For media

Media kan fritt laste ned bilder fra kommunen på Flickr. Tromsø kommune og fotograf skal krediteres ved bruk.
Pressemeldinger fra Tromsø kommune legges ut på nettsiden.
Nyheter og kunngjøringer fra kommunen finnes her. Følger du oss på Twitter får du med deg hver gang nye meldinger legges ut. 

Ellers er kommunen tilstede på Facebook og LinkedIn.