Seksjon for kommunikasjon har organisatorisk tilhørighet til Stab for politisk og administrativ ledelse. Nærmeste leder er kommunikasjonssjef.

Avdelingens arbeid er basert på vedtatt kommunikasjonsstrategi 2015-2018.

Kommunen har også egne retningslinjer for:

Vi gir støtte og råd i informasjonsfaglige spørsmål til hele Tromsø kommune, og er kontaktpunkt for media.

Kontakt oss

Postadresse: Seksjon for kommunikasjon, Postboks 6900, Rådhuset, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2
Felles e-post: kommunikasjon@tromso.kommune.no 

Kommunikasjon
Eirik Linaker Berglund, fungerende kommunikasjonssjef, 414 31 318 
Pål Jakobsen, kommunikasjonssjef, 957 65 959
Tor-Emil Schanche, kommunikasjonsrådgiver, 917 94 239
Lars Åke Andersen, kommunikasjonsrådgiver, pandemisaker og -spørsmål, 957 63 568
Eva Meyer Hanssen, kommunikasjonsrådgiver, 488 99 078 
Marte Gilstad, kommunikasjonsrådgiver/ nettredaktør nye nettsider 2020, 909 13 554 (permisjon til 1. mars 2021)

Marked/annonser/grafisk
Ingrid Wiesener, markedskoordinator/annonser, 905 59 744 
Adele Altmann, rådgiver/annonser, 915 80 131 
Birgitte Blandhoel, grafisk designer, 957 05 784

De viktigste oppgavene

  • Bistå med aktiv tilrettelegging, råd og opplæring i spørsmål av informasjonsfaglig art for hele organisasjonen
  • Sende ut pressemeldinger, presseinvitasjoner og annen informasjon på vegne av kommunen
  • Annonsering av kunngjøringer og stillingsannonser
  • Videreutvikling og løpende oppdatering av kommunens Internett, intranett, Gatami, Facebook, Instagram,  You Tube og Flickr
  • Fornying, planlegging og videreutvikling av nettsidenes struktur
  • Ansvar for opplæring og støtte til ansatte som legger ut informasjon på nettstedene
  • Pleie kommunens forhold til media ved å bidra til åpenhet og gjensidig tillit
  • Bistå ledelsen under krisesituasjoner
  • Forvalte profilhåndboka og kommunevåpenet
  • Fotografi

For media

Media kan fritt laste ned bilder fra kommunen på Flickr. Tromsø kommune og fotograf skal krediteres ved bruk.
Pressemeldinger fra Tromsø kommune legges ut på nettsiden.
Nyheter og kunngjøringer fra kommunen finnes her

Ellers er kommunen tilstede på Facebook, Instagram og LinkedIn.