Vi er i gang med å få registrert og kartlagt omfanget av piggtråd i naturen.

Hvis du vet om eller finner piggtråd i naturen i Tromsø kommune, ber vi deg om å registrere dette her:

Har du funnet piggtråd i kommunen? Registrer funnet ditt her

Piggfri utmark
Kommune har vedtatt en beitebruksplan for perioden 2020 – 2024.

Ett av tiltakene i beitebruksplanen er «Piggfri utmark». Kommunen skal kartlegge, tilrettelegge og følge opp rydding av forfalte gjerder, og da spesielt piggtråd.
 
Etter dagens regelverk er det forbudt å sette opp nye gjerder med piggtråd. Det er ikke lov å erstatte gammel piggtråd med ny. Gamle piggtrådgjerder satt opp før 1. januar 2010 er lovlige, så lenge de er korrekt oppført og godt vedlikeholdt.

Korrekt oppføring er regulert gjennom dyrevernloven av 1974. Det var ikke lov å sette opp et gjerde bestående utelukkende av piggtråd, men måtte kombineres med annen synlig gjerdemateriale. Piggtråden måtte være oppå et annet godt synlig gjerde, for eksempel et nettinggjerde. Gamle, farlige piggtrådgjerder er forbudt.

Mer info finner du på vår samleside for landbruk.

piggtråd.jpg