Ønsker du å benytte deg av kommunal grunn i forbindelse med rigg til bygg- og anleggsarbeid, som stillas, utplassering av container og lignende utstyr? Da må du benytte deg av søknadsskjemaet nedenfor. All bruk av kommunal grunn til slike formål forutsetter avtale med Seksjon for eiendom.

Leieavtale for bruk av kommunal grunn skal være inngått før du kan benytte deg av området du har behov for.
 
Før du sender inn søknad for å leie kommunal grunn må du lese og sette deg inn i våre retningslinjer. Pris for leie av kommunal grunn finner du i kommunens gebyrregulativ