Midtbyen hjemmetjeneste holder til i Seminaret omsorgs- og rehabiliteringssenter like ved Nansenplass. Senteret har to avdelinger for eldre og en avdeling for yngre funksjonshemmede. Vi har også ansvaret for Seminaret omsorgsbolig.

Vi har fem avdelinger ved Midtbyen hjemmetjeneste, Nansenplass, Skriverplassen, Skansen, Guleng og Valhall. I de to avdelingene Nansenplass og Skriverplassen bor det eldre mennesker.  Avdeling Skansen er en avdeling er for yngre funksjonshemmede. Avdeling Guleng og Valhall bistår hjemmeboende i området fra Musègata til og med Gimle.

Kontakt oss

Adresse: Seminarbakken 3, 9008 Tromsø
Besøksadresse: Seminarbakken 1, 9000 Tromsø
Telefon: 77 66 68 00/ 406 49 956

Sekretær: Gørild Brenneset
Telefon 406 49 956

Enhetsleder: Jarl Figenschou
Telefon: 941 41 448                  

Avdeling Guleng

Vaktrom: 405 54 070
Vakttelefon: 416 70 398

Avdelingsleder: Siri Andersen
Telefon: 993 57 411
På dagtid i ukedager er det avdelingsleder det er størst mulighet å nå. Kveld/natt og helger kan det legges igjen en talemelding på telefon vaktrom, om pleierne ikke er inne. 

Vi er en "utesone" og har ansvaret for området fra Seminaret til Gimle. Vi har primært eldre, men også en del yngre brukere. 

Avdeling Nansenplass

Vakttelefon: 47 46 69 18

Avdelingsleder: Solbjørg Edvardsen
Telefon: 40 43 65 65

På dagtid i ukedager er det avdelingsleder det er størst mulighet å nå. Kveld/natt og helger kan det legges igjen en talemelding på telefon vaktrom, om pleierne ikke er inne.

Avdeling Skansen

Vaktrom: 406 31 380
Vakttelefon: 481 30 440

Avdelingsleder: Oden Singarajah
Telefon: 913 20 233
 
På dagtid i ukedager er det avdelingsleder det er størst mulighet å nå. Kveld/natt og helger kan det legges igjen en talemelding på telefon vaktrom, om pleierne ikke er inne.

Avdeling Skansen er en avdeling med omsorgsboliger beliggende på Seminaret. Vi er en avdeling med få, yngre beboere med fortrinnsvis nevrologiske sykdommer, og mange ansatte. De som bor hos oss, bor her lenge. Vi får derfor langvarige relasjoner, og vi blir en viktig del av livet til våre beboere. Det er derfor viktig at vi yter vårt beste i det daglige, for å gi våre beboere trygghet og forutsigbarhet i sin hverdag. Ta gjerne kontakt om du har lyst til å jobbe hos oss.

Avdeling Skriverplassen

Vaktrom: 406 49 521
Vakttelefon: 941 41 699

Avdelingsleder: June Eikrem
Telefon: 913 57 703

På dagtid i ukedager er det avdelingsleder det er størst mulighet å nå. Kveld/natt og helger kan det legges igjen en talemelding på telefon vaktrom, om pleierne ikke er inne.

Hos oss bor brukerne i egne omsorgsboliger/ leiligheter. Vi har 26 leiligheter i 3. etasje, samt et kontor/vaktrom. Vi har brukere med svært ulike behov og mange ulike diagnoser. Vi har et hyggelig miljø for beboere og ansatte, med jevnlig arrangement av ulike sosiale aktiviteter.

Avdeling Valhall

Vaktrom: 404 68 830
Vakttelefon: 913 16 407

Avdelingsleder: Else Torill Nilsen
Telefon: 908 29 651
På dagtid i ukedager er det avdelingsleder det er størst mulighet å nå. Kveld/natt og helger kan det legges igjen en talemelding på telefon vaktrom, om pleierne ikke er inne. 

Vi er en "utesone" og har ansvaret for området fra Musègata til Søren Zakariassens gate. Vi har primært eldre, men også en del yngre brukere.

Kafe og frisør

 I Almehagen kafè arrangeres det konserter, andakt og diverse aktiviteter. "Frokostklubben" er et tilbud til beboere som ønsker å spise frokost i felleskap. Senteret har også egen frisørsalong. Kontakt Stina Worum Diederik på tlf: 93 48 22 53 for timebestilling.